Calculadora LGD: t'ajudem a complir amb la Llei General de Discapacitat

T’ajudem amb el compliment legal per a la inclusió de les persones amb discapacitat a la teva empresa.

Des del FEMCET oferim als nostres clients la possibilitat de complir amb la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, mitjançant  l’acompliment de les mesures alternatives que contempla la LGD, bé amb de la contractació de serveis externalitzats al nostre Centre Especial de Treball, o mitjançant l’opció de realitzar donacions a la Fundació d’Esclerosi Múltiple, dirigides a programes d’ocupació i de formació de persones amb esclerosi múltiple i altres discapacitats físiques i/o orgàniques en situació de vulnerabilitat.

Mesures alternatives

Calcula les persones amb discapacitat que hauries de tenir en plantilla i l’import de les mesures alternatives per a complir la normativa LGD, ja sigui a través de la contractació de productes o serveis a Centres Especials de Treball (CET) o d’una Donació.

Valor oficial IPREM 2022

  • IPREM Diari: 19,30 €

  • IPREM Mensual: 579,02 €

  • IPREM Anual – 12 pagues: 6.948,24 €

  • IPREM Anual – 14 pagues: 8.106,28 €

Calculadora per complir amb la Llei General de Discapacitat

La quantitat calculada és orientativa, ja que pot variar segons la comunitat autònoma, còmput de contractació temporal i canvis en el IPREM. Els resultats de la calculadora mostren el total per a cadascuna de les opcions, contractació de serveis a un CET o bé Donació, però no és la suma d’aquestes.

Preguntes
freqüents

Totes les empreses -públiques o privades- que tinguin més de 50 empleats han de contractar almenys un 2% de treballadors amb discapacitat. Aquest Decret llei va entrar en vigor el 4 de desembre de 2013.

Si vols saber més sobre aquesta llei, visita el nostre article dedicat a la LGD.

La finalitat de les Mesures Alternatives és la creació d’ocupació per a persones amb discapacitat a través de la col·laboració de l’empresa amb Centres Especials de Treball o donacions a través de fundacions dedicades a la promoció laboral de persones amb discapacitat.

L’import es basa en l’IPREM i la normativa indica que l’import del contracte ha de ser de 3 vegades l’IPREM, en 12 pagues, per cada persona amb discapacitat que s’hauria de contractar. En el cas del pagament mitjançant donacions, l’import donat per a complir amb la LGD ha de ser d’1,5 vegades el IPREM, en 12 pagues, per cada persona amb discapacitat que correspondria tenir en plantilla.

Sí, es poden realitzar contractes a través d’un Centre Especial d’Treball i donacions de manera simultània i fins i tot amb diferents centres, proveïdors i donataris.

Et recomanem que utilitzis la calculadora LGD que posem a la teva disposició més amunt. Podràs calcular les persones amb discapacitat que hauries de tenir en plantilla i quan és l’import de les mesures alternatives, tant en Centres Especials de Treball o a través d’una donació.

És l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples el valor dels quals es determina en els pressupostos generals de l’Estat. Aquest indicador estableix el límit de les rendes personals i familiars que serveix de referència per a la concessió de subvencions i ajudes.

Hauràs d’acreditar que efectivament no pots contractar una persona amb discapacitat per raons econòmiques, tècniques, organitzatives o productives o bé perquè la demanda d’ocupació supera l’oferta. En qualsevol cas, has de presentar una Sol·licitud de Declaració d’Excepcionalitat i d’adopció de Mesures Alternatives en el portal de Servei Públic d’Ocupació

La sol·licitud d’excepcionalitat per a aplicar les Mesures Alternatives l’has de presentar en el Servei Públic d’Ocupació de la teva comunitat autònoma si tots els centres de treball de l’empresa estan en aquesta comunitat autònoma o bé més del 85% de la plantilla està situada en aquesta comunitat autònoma. En cas contrari, seria competència del SEPE.

Una vegada concedit el Certificat d’Excepcionalitat, aquest té una vigència de tres anys. Passat aquest temps hauràs de sol·licitar-lo de nou amb les justificacions pertinents.

L’objectiu dels Centres Especials de Treball és donar resposta a les persones amb discapacitat que es troben en situació de desocupació. Poden ser associacions, fundacions, societats mercantils, però la seva característica principal és que almenys el 70% de la seva plantilla han de ser persones amb discapacitat i l’Administració els ha qualificat de Centre Especial de Treball.

A través dels CET pots contractar la prestació de serveis aliens a l’activitat normal de l’empresa o bé perquè s’encarregui de subministrar matèries primeres, maquinària o un altre tipus de béns necessaris per a desenvolupar l’activitat de l’empresa.

Contacta amb nosaltres

Skip to content