femcet rep el segell Làbora com a ‘organització responsable’ per la seva contribució a l’hora de generar oportunitats laborals

Aquest segell és un Distintiu d’Empresa Responsable que atorga anualment el programa Làbora, un projecte de cooperació publicosocial liderat per l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI i Barcelona Activa, juntament amb Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya (FEICAT) i la Creu Roja.

Què ofereix el programa Làbora a empreses i a entitats?

  • Posa a la disposició de l’empresa un equip de suport que l’acompanya de forma personalitzada en la cerca de perfils professionals i en el disseny d’ofertes en clau de competències.
  • Permet publicar les ofertes laborals i garanteix el seu encaix competencial amb la candidatura ideal.
  • Ofereix l’assessorament d’un/a professional que acompanya l’empresa en el procés de selecció i en el període inicial de la contractació.
  • Suposa un compromís ferm amb la Responsabilitat Social Corporativa i permet fomentar les aliances estratègiques amb empreses i organitzacions de la ciutat, i així potenciar el valor afegit i la diferenciació de l’empresa.
  • Certifica el reconeixement com a organització responsable atorgant el Segell LÀBORA, que acredita que l’empresa ha formalitzat una contractació laboral a una persona en situació de vulnerabilitat vetllant així per la igualtat d’oportunitats de la ciutadania de Barcelona.
  • Proporciona a l’empresa, que formalitzi un contracte laboral a les persones inscrites en el Programa LÀBORA, l’oportunitat de beneficiar-se d’incentius econòmics i bonificacions:
  • Facilita la possibilitat de co-crear projectes específics vinculats a l’estrategia de Responsabilitat Social Corporativa de les empreses amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de persones en situació de vulnerabilitat.
  • Promou espais de sensibilització envers la contractació de persones en situació de vulnerabilitat amb els i les professionals de les empreses.

femcet, qui som?

femcet va néixer fa 20 anys com a Centre Especial de Treball de la Fundació d’Esclerosi Múltiple, per a donar resposta a les persones amb aquesta malaltia, que es trobaven fora del mercat laboral. Actualment formem una empresa social de 108 professionals, el 90% amb discapacitat física i/o sensorial.

Facilitem a les empreses els serveis administratius que una companyia necessita externalitzar per a poder centrar-se en la seva activitat principal.
Garantim solucions integrals, flexibles i eficients, amb un sol interlocutor, per a cobrir la totalitat dels processos del nostre client.

La nostra activitat se centra en oferir treball per a persones amb discapacitat en Serveis de contact Center, Serveis Administratius i manipulació de producte i Outsourcing per a empreses.

L’objectiu del femcet és contribuir a la creació d’ocupació per a persones amb Esclerosi Múltiple o discapacitat física i sensorial, partint d’una doble finalitat: d’una banda, integrar aquest col·lectiu amb dificultats d’inserció; per una altra, donar resposta a l’objectiu de les empreses i institucions públiques de facilitar oportunitats d’ocupació per l’esmentat col·lectiu (compliment de la quota de reserva / LLEI LGD).

Skip to content