L’Agenda 2030, els ODS i la Discapacitat

En el cinquè aniversari de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, la Fundación ONCE, juntament amb el European Disability Forum, ha elaborat el document “L’Agenda 2030, els ODS i la discapacitat.

08

El document descriu l’adopció de l’Agenda 2030 i els ODS com una fita clau en el desenvolupament dels drets humans ja que hi ha una clara inclusió de les persones amb discapacitat, amb el compromís de no deixar a ningú enrere i arribar als més vulnerables.

A més, cinc dels disset ODS es refereixen específicament a les persones amb discapacitat. El principal missatge que s’extreu del document és que, atès que els ODS es basen en la igualtat i la no discriminació, cap objectiu pot aconseguir-se si no es té en compte al conjunt de la població, incloses les persones amb discapacitat.

També assenyala que l’Agenda 2030 i els ODS ofereixen una excel·lent oportunitat per a treballar de manera conjunta en la implementació d’una agenda comuna per a la inclusió de les persones amb discapacitat i accelerar l’aplicació de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. A més, l’informe pot ser utilitzat per les organitzacions com a guia per a definir les seves estratègies i mesurar l’impacte de la seva activitat en l’àmbit de la discapacitat. Finalment, a causa de la rellevància de l’Agenda 2030 tant a nivell europeu com internacional, vincular l’activitat d’una organització en matèria de discapacitat als ODS també és una manera de reforçar el valor de la contribució.

L’informe presenta una anàlisi sobre la situació actual de les persones amb discapacitat (en termes d’ocupació, educació, salut…etc) a través d’indicadors i dades vinculades als ODS insistint que realitzar esforços és necessari per a garantir que les persones amb discapacitat no es queden enrere.

Finalment, es fa una crida als grups d’interès i es formulen algunes recomanacions com la necessitat de desglossar els indicadors per discapacitat per a poder dur a terme un seguiment eficaç i determinar quines àrees de discriminació han d’abordar-se.

Skip to content