Resultats enquestes de satisfacció 2020

Com cada any, el Centre Especial de Treball de la Fundació d’Esclerosi Mùltiple renova la certificació del seu sistema de qualitat conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.

La UNE-EN ISO 9001:2015, especifica els requisits per a un sistema de gestió de qualitat quan una organització necessita demostrar la seva capacitat per a proporcionar de manera regular, productes i serveis que satisfacin els requisits del client.

A través de l’aplicació d’aquest sistema, les organitzacions aspiren a augmentar la satisfacció dels seus clients a través de processos de millora concrets, així com dels requeriments tant legals com reglamentari aplicables.

Des de fa 10 anys i sota el compliment d’aquesta normativa, en el centre especial d’ocupació realitzem anualment les auditories externes de certificació i les enquestes de satisfacció dels nostres clients.

Aquestes enquestes mesuren l‘inici i posada en marxa, execució i finalització del servei, així com a l’equip humà, puntuant cadascun dels blocs de l’1 al 6. El mesurament dels resultats ens serveix per a identificar punts de fugida o febleses i reorientar-los a oportunitats de millora.

Després d’obtenir els resultats de l’última enquesta podem confirmar que novament enguany el nivell de satisfacció i confiança dels clients del femcet continua sent elevat i la nostra imatge ben valorada

 

Hem obtingut en tots els departaments (Telemarketing/Contact Center, Serveis Administratius/Manipulats, Outsourcings i Secretària) puntuacions per sobre del 5, la qual cosa remarquem de manera molt positiva tenint en compte els canvis i adaptacions tecnològics que hem realitzat aquest any de pandèmia, per a continuar mantenint l’estàndard i qualitat dels nostres serveis.

Skip to content