Serveis

4.-presonalizados---ok

Amb més de 15 anys d’experiència i formats per un equip estable i professionalitzat, al Centre Especial de Treball donem suport a les empreses que aposten per la inclusió en la diversitat de les seves plantilles i per la Responsabilitat Social Corporativa, orientada cap al compromís ètic, la reducció de les desigualtats socials i la creació de llocs de treball.
Oferim un tracte personalitzat i solucions flexibles per a resoldre les necessitats de la nostra clientela. Implementem la norma ISO 9001: 2015, que ens ajuda a treballar en forma de processos i a buscar sempre la millora contínua dels nostres serveis.

Facilitem a les empreses el procés d’externalització de serveis  i garantim la rapidesa i l’eficiència necessàries per satisfer, amb una sola persona interlocutora, la totalitat dels processos.

Contractar serveis amb femcet proporciona a les empreses la possibilitat de complir amb la LGD (Llei General de Discapacitat).

Quin tipus de serveis oferim?

Serveis administratius i manipulats

Externalització de serveis (Outsourcing)

Serveis
Personalitzats

Com et podem ajudar?