Assemblea general 2020 de socis de Fecetc fent balanç del 2019 i parlant del futur.

“Els socis de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC) van celebrar dimecres 20 de maig, per videoconferència, la seva assemblea general anual, en la qual es va aprovar la Memòria i els Comptes Anuals corresponents a l’any passat.

 

En la primera part de la reunió, la secretària, Marta Alzina, va fer un breu recorregut, per mesos, dels principals fets, trobades i reunions de l’any, mentre que la tresorera, Bibiana Bendicho, va oferir les principals dades sobre ingressos i despeses de l’exercici.

 

En la segona part, el president va parlar, en primer lloc, de l’excepcionalitat del moment que estem vivint des del març, tot agraint a l’equip professional de la federació el seu gran esforç d’adaptació a les noves formes de treballar, mitjançant el teletreball, una fórmula que ha vingut per quedar-se, que comportarà canvis d’ara endavant, així com estalvi en determinades despeses, però que requerirà fer algunes inversions en equips per facilitar aquesta feina a distància. “

Font; FECETC.ORG

Notícia sencera aquí:

https://www.fecetc.org/2020/05/21/assemblea-telematica-de-fecetc-per-fer-balanc-dun-2019-intens/ 

Skip to content