Com reduir despeses en una empresa? Coneix els beneficis de l’externalització dels serveis

La posada en marxa d’un negoci representa un gran desafiament que comporta molts factors a tenir en compte. Entre ells, i en la part alta de la llista, es troba el control de costos. I és que saber com reduir despeses en una empresa és tasca fonamental per a l’èxit del projecte.

¿Cómo reducir gastos en una empresa? Conoce los beneficios de la externalización de los servicios

Estratègies per a reduir despeses en una empresa

Sens dubte, la reducció de despeses en l’empresa és una de les teves principals preocupacions, ja que resulta essencial per a millorar la rendibilitat i la salut financera del negoci.

No obstant això, la reducció de despeses ha de realitzar-se de manera cauta i equilibrada, intentant que aquesta no afecti negativament la qualitat del producte o servei ni al benestar dels teus empleats.

Les estratègies de contenció que es posin en marxa, tampoc han de minvar la capacitat de l’empresa de continuar creixent.

Vegem algunes de les principals mesures per a reduir despeses en una empresa.

Realitza una anàlisi de costos

Has de començar per examinar detingudament totes les despeses de l’empresa, des dels costos fixos fins als variables. Classificar-los segons importància i necessitat t’ajudarà a identificar aquelles àrees en les quals pots reduir despeses de manera efectiva.

Negocia amb proveïdors

Arriba a acords amb ells, intentant aconseguir millors preus, descomptes per volum o millors condicions en els terminis de pagament.

Optimitza l’inventari

Has d’intentar evitar l’excés d’inventari i, sobretot, emmagatzemar inventari obsolet. Tots dos poden resultar costosos a llarg termini. Utilitza sistemes de gestió d’inventari per a controlar les teves existències de manera més eficient.

Automatitza els processos

L’automatització de tasques repetitives pot ajudar-te a reduir els costos laborals, a més de minimitzar els errors humans. Automatitza els processos administratius mitjançant eines digitals. Els avanços tecnològics poden resultar de gran ajuda en aquest sentit. Explora la infinitat d’eines i programari especialitzat disponible en el mercat.

Redefineix els processos interns

Avalua i optimitza els fluxos de treball i els procediments interns amb l’objectiu d’eliminar activitats innecessàries o ineficients. Queda’t amb aquelles estrictament necessàries.

Fomenta l’eficiència energètica

Implementa mesures d’estalvi d’energia i tecnologia més eficients, reduint així els costos en subministraments de serveis públics.

Considera l’externalització de serveis

Avalua si resulta més rendible externalitzar unes certes funcions o processos en lloc de mantenir-los internament.

Aquestes són tan sols algunes idees de com reduir costos en una empresa. Resulten estratègies fonamentals amb les quals millorar la rendibilitat, mantenir la competitivitat i assegurar la supervivència del teu negoci en cas de situacions econòmiques adverses.

Beneficis de l’externalització de serveis per a la reducció de costos en l’empresa

Es tracta d’una de les principals estratègies amb la qual reduir costos en l’empresa.

Són molts els beneficis que l’externalització dels serveis, també coneguda com outsourcing, pot oferir a les empreses en termes de reducció d’uns certs tipus de despesa i costos.

  • Reducció de costos laborals. La contractació puntual de proveïdors especialitzats per a dur a terme tasques específiques, pot suposar la reducció del cost de personal addicional per a la realització d’aquestes tasques.
  • Accés a habilitats especialitzades. Externalitzar serveis a proveïdors especialitzats permet tenir accés directe a persones expertes en unes certes matèries, millorant així la qualitat i eficiència de les tasques realitzades.
  • Enfocament en les activitats clau. Externalitzar les tasques secundàries permet als treballadors de l’empresa concentrar-se en l’activitat principal, podent així treballar de forma més eficient i augmentant la productivitat.
  • Estalvi en costos d’infraestructura. En cas d’externalitzar uns certs serveis, no serà necessari invertir en infraestructura addicional, com a instal·lacions, equips o tecnologia, la qual cosa pot generar un significatiu estalvi en els processos de compra a llarg termini.
  • Millora en la gestió de riscos. En externalitzar unes certes funcions, es transfereixen uns certs riscos als proveïdors. El que pot incloure riscos relacionats amb la regulació, la gestió de la força laboral o la tecnologia.
  • Major capacitat d’adaptació. Els proveïdors de serveis externs estan en constant evolució per a mantenir-se competitius. Per això, el outsourcing permet beneficiar-se de les últimes tecnologies i millors pràctiques sense haver d’invertir temps i recursos a investigar i adoptar aquests canvis internament.

És molt important seleccionar acuradament les tasques a externalitzar i els proveïdors que hauran de dur-les a terme, gestionant la relació de manera efectiva per a maximitzar els beneficis de l’externalització. En aquest sentit, el teu departament de recursos humans resultarà crucial per a ajudar-te en la selecció.

Gràcies als serveis d’outsourcing de Femcet, les empreses poden focalitzar-se al 100% en la seva tasca principal, per la qual cosa cada vegada són més les que opten per aquesta fórmula, una més en la llista d’idees per a reduir costos i despeses en una empresa.

Contacta amb nosaltres si necessites més informació sobre els nostres serveis.

Skip to content