Empreses inclusives, nou segell social Bequal

La Fundació Bequal ha presentat al Ministeri de Treball i Economia Social, a través de la Direcció General de Treball Autònoma, Economia Social i Responsabilitat Social de les Empreses, el seu model de segell social que acredita la dimensió inclusiva de les empreses i les organitzacions amb les persones amb discapacitat.

Els representants de Bequal han ofert al Govern establir una aliança per a cooperar en el desenvolupament i desplegament del nou Segell d’Inclusió Social creat pel Reial decret llei de l’Ingrés Mínim Vital, prèvia recerca i identificació de possibles equivalències o passarel·les entre totes dues credencials.

En aquest sentit, la fundació ha informat a Meravelles Espín del recent canvi operat en el segell Bequal per a introduir com a nou paràmetre la contractació por les empreses de persones perceptores de l’Ingrés Mínim Vital, la qual cosa ajudarà a l’extensió del nou segell públic.
Bequal és una iniciativa social promoguda per la Fundació ONCE, el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi) i Feacem.

Via Servimedia:
https://www.servimedia.es/noticias/1282929?fbclid=iwar2ayoyhf_qz8p8rnpkb581im-q06ej4jyvaids4nimlniwe_xcer9pt-_a

 

Skip to content