Enquestes de satisfacció Tunstall Televida

Hem començat a treballar en la “campanya d’enquestes de satisfacció” de les persones usuàries dels serveis de Tunstall.

Per als qui no els conegueu, Tunstall duu a terme un paper fonamental vetllant per la seguretat de la gent gran i/o dependent, un dels col·lectius de major risc de la pandèmia generada pel COVID19, mitjançant els seus serveis de teleassistència i salut digital. En l’actualitat donen servei a més de 375.000 persones.

Amb la nostra trucada de satisfacció, recollim les opinions i/o propostes de millora de les persones usuàries d’aquests serveis.

Skip to content