femcet seleccionat dins del programa POISES

Hem estat una de les organitzacions seleccionades per a dur a terme el “Programa per al desenvolupament i optimització de les competències laborals entre treballadors/es d’un centre especial d’ocupació 2020-2022”.

OT9: Promoure la igualtat, la salut i la inclusió social

Des de 2016, CEPES gestiona fons del FSE per a secundar i promocionar a entitats i empreses de l’economia social. Des de llavors ha finançat més de 200 projectes bé d’emprenedoria en economia social o de consolidació i enfortiment de les empreses per a la millora de la seva competitivitat.

Dins del marc del Programa Operatiu d’Inclusió Social i Economia Social per al període 2014-2022, cofinançat pel FSE (d’ara en endavant POISES), i de la seva Estratègia Europa 2022, el femcet executarà el “Programa per al desenvolupament i optimització de les competències laborals entre treballadors/es d’un centre especial d’ocupació 2020-2022

El present projecte té com a finalitat desenvolupar i implementar un programa destinat a l’adquisició i optimització de competències professionals entre la plantilla de treballadors del femcet.

A través d’avaluacions individualitzades i posterior diagnòstic grupal de perfils laborals, es duran a terme una sèrie de tutoritzacions amb l’objectiu d’aconseguir la promoció interna, llocs de suplència o titularitat en el departament d’externalització de Serveis.

Considerem que totes les accions incloses en el programa són un mitjà per a fomentar una major professionalització de la nostra plantilla, la seva competitivitat, possibilitat de promoció interna i per tant un augment de la seva percepció de qualitat de vida laboral. Aquesta iniciativa neix de la conceptualització del nostre Centre Especial d’Ocupació com una organització que construeix el concepte de qualitat laboral a través de la següent definició:  “la capacitat d’administrar un conjunt d’accions, incloent el diagnòstic, la implantació de millores de caràcter gerencial, estructural i tecnològic que es consideren prioritàries per a garantir el benestar de les persones de l’organització”. En termes operatius, comprenem la qualitat de vida laboral com la humanització del treball, atès que inclou un enteniment de les necessitats del treballador/a, un augment del seu benestar, així com la reestructuració de les maneres d’organitzar el treball comptant amb la participació activa dels seus propis/es protagonistes.

CEPES

El Programa Operatiu d’Inclusió Social i Economia Social (POISES) del Fons Social Europeu i La Confederació Empresarial Espanyola d’Economia Social (CEPES), actuen com a interlocutors per a la construcció de polítiques públiques i socials i per a la promoció del model d’empresa d’Economia Social.

Dins de les principals missions de la Confederació Empresarial Espanyola estan:

  • Promoure l’Economia Social
  • Incidir i influir en l’elaboració de les Polítiques Públiques i en la legislació tant a nivell estatal com internacional
  • Contribuir al desenvolupament econòmic del país com a mitjà per a aconseguir l’estabilitat i el pluralisme en els mercats econòmics
  • Traslladar a la societat i a l’àmbit empresarial una manera de fer empresa socialment responsable i amb valors específics
  • Promoure la visibilitat de l’Economia Social davant totes les instàncies, en els plans econòmics, culturals, socials o polítics de l’Estat i la Unió Europea
  • Facilitar la modernització de les empreses d’Economia Social i la seva resposta davant els reptes empresarials que afronten.

Ens sentim orgullosos de presentar avui aquesta notícia com un assoliment més dins dels objectius i projectes de millora i economia social que formen part d’aquesta entitat des dels seus orígens i que vertebren la raó principal de la seva existència.

Segueix atent a les notícies perquè continuarem actualitzant informació de l’evolució i resultats del projecte en properes publicacions.

Skip to content