La web de femcet és accessible per a un major nombre de persones.

Avui implementem el nostre primer mòdul dins del projecte de “Accessibilitat Web” amb l’objectiu de millorar l’experiència de navegació i reduir la bretxa digital per a tot tipus d’usuaris, incloses les persones amb discapacitat.

Segons l’informe Olivenza 2017 en el seu capítol: “Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)”, 7 de cada 10 persones amb discapacitat no utilitzen Internet. El disseny de les pàgines web de forma més senzilla i intuïtiva són entre altres una les millores més rellevants assenyalades per les persones amb discapacitat per a facilitar l’accés i ús d’internet.

A més, al voltant de 1000 milions de persones de la població mundial sofreix algun tipus de barrera que li impedeix accedir en adequades condicions a continguts digitals. Aquests factors d’exclusió poden ser ocasionats per diferents capacitats a causa de múltiples motius com a edat avançada, accés a la informació des de dispositius amb pantalles petites, incapacitats temporals o algun tipus de discapacitat.

L’Accessibilitat web permet que un major nombre de persones accedeixin i usin la web, no sols persones amb discapacitat sinó qualsevol persona ja que els principis o estàndards d’accessibilitat brinden una millor experiència d’usuari i usabilitat.

Què és l’accessibilitat web?

Segons la W3C, L’accessibilitat web és un conjunt de pràctiques que permeten eliminar les barreres que impedeixen una correcta interacció i accés a les pàgines web per les persones, independentment de la seva capacitat.

En femcet hem començat a implementar avui el nostre projecte de “Accessibilitat Web” amb l’objectiu de millorar l’experiència de navegació per a tot tipus d’usuaris.

Que una web sigui accessible per a tots té molts beneficis.
Alguns dels principals són:


1. Aconsegueix crear una bona experiència d’usuari de manera automàtica.
2. Ajuda a reduir la bretxa digital. Això vol dir que fins i tot aquelles persones sense coneixements de les TIC puguin tenir relació amb les pàgines web.
3. Fa augmentar les visites i les oportunitats d’augmentar la fidelització.
4. Hi ha una millora de l’optimització web en els motors de cerca, és a dir, en el SEU.
5. Reforça de manera positiva el nostre treball en diversitat i inclusió.

Skip to content