Per què les persones amb discapacitat són expertes en teletreball?

 

 

Claudia Tecglen, Psicòloga i Presidenta de Convives con Espasticidad ens explica per què les persones amb discapacitat són expertes en teletreball. Aquesta forma de treballar, especialment per a persones amb mobilitat reduïda, és una de les vies més habituals d’inclusió laboral. 

“Una forma clara de reduir l’impacte econòmic de la crisi és facilitar la inclusió laboral de les persones amb discapacitat, i això és possible, gràcies en part a les tecnologies. D’aquesta manera un gran percentatge d’elles passaria a formar part de la població activa i tributaria.”

“A més, les empreses també resultarien beneficiades no sols per les bonificacions fiscals que suposa la contractació de persones amb discapacitat, sinó per una qüestió molt més rellevant: la incorporació de talent. Les empreses amb plantilles diverses són més competents, tenen major capacitat d’adaptació i en general, ofereixen solucions més efectives als seus clients, segons diferents estudis. “

Font: Claudia Tecglen a través de “tododisca.com”

notícia sencera aquí:

https://www.tododisca.com/las-personas-con-discapacidad-expertas-del-teletrabrajo/ 

Skip to content