Quins tipus de discapacitat hi ha?

Clasificación de los tipos de discapacidad según la OMS | femcet

La discapacitat és una realitat i com a tal, té uns clars efectes en la societat. Diversitat, sensibilització, desenvolupament de noves tecnologies d’assistència o foment de polítiques inclusives són alguns. Són diversos els tipus de discapacitat que existeixen i avui en volem parlar.

Classificació dels tipus de discapacitat segons l’OMS

L’OMS (Organització Mundial de la Salut) classifica els tipus de discapacitat en funció de l’àrea corporal que es veu afectada. Així mateix, reconeix que la discapacitat no està determinada únicament per la condició de salut de les persones, sinó també pels factors socials i ambientals.

Aquesta classificació no té per objectiu etiquetar les persones. El que es pretén amb ella és proporcionar un marc per a ajudar a comprendre els qui la pateixen i descriure les limitacions a què es poden arribar a enfrontar.

  • Discapacitat física o motora

Es tracta d’un tipus de discapacitat que inclou les limitacions a la mobilitat. El seu origen pot ser degut a una condició de salut o a un trastorn que afecta el sistema múscul esquelètic i neuromuscular de la persona.

El grau i l’abast poden variar i l’afectació es pot produir en una o diverses parts del cos. Dificultat per caminar, limitacions a la mobilitat per desplaçar-se o per utilitzar certes parts del cos són algunes de les limitacions que solen patir les persones que pateixen discapacitat física.

  • Discapacitat sensorial

Aquest tipus de discapacitat implica la presència de limitacions en algun dels sentits, cosa que comporta l’aparició de problemes en la percepció de la informació de l’entorn.

La discapacitat sensorial pot incloure:

  • Discapacitat visual, amb limitacions a la visió, des d’una manera parcial fins a la ceguesa total. Afecta la capacitat per llegir o moure’s de manera segura.
  • Discapacitat auditiva. Des d’una dificultat per escoltar sons fins a la sordesa completa. Afecta la capacitat per comunicar-se verbalment.
  • Discapacitat olfactiva. Implica la pèrdua del sentit de l’olfacte, amb un possible impacte en la percepció de l’entorn i la seguretat de les persones que el pateixen.
  • Discapacitat del gust. La pèrdua del sentit del gust pot derivar en complicacions de tipus nutricional.
  • Discapacitat intel·lectual o cognitiva

La discapacitat intel·lectual implica una sèrie de limitacions en les funcions mentals, com la memòria o la concentració.

Es caracteritza per un funcionament intel·lectual inferior a la mitjana, que generalment es manifesta abans dels 18 anys.

Les principals conseqüències són la dificultat en l’aprenentatge, el retard en el desenvolupament del llenguatge o motricitat o les dificultats en les habilitats socials i de comunicació.

  • Discapacitat psicosocial

Aquest tipus de discapacitat aborda problemes de salut mental que poden afectar el benestar emocional i social de les persones.

La discapacitat psicosocial implica dificultats en el funcionament mental i emocional de les persones, podent afectar la seva capacitat per gestionar les emocions o relacions interpersonals.

És una realitat que qualsevol dels tipus de discapacitat descrits afecten directament el desenvolupament de les activitats professionals. En aquest sentit, resulta essencial poder comptar amb el suport dels centres especials de treball que col·laborin i facilitin la gestió de les oportunitats d’ocupació.

El compromís de Femcet amb les persones amb discapacitat

Femcet és un centre especialitzat, ubicat a Barcelona, ​​que treballa per donar resposta en l’àmbit laboral a persones amb diferents tipus de discapacitat.

Compromesos amb la millora de la qualitat sociolaboral de les persones amb esclerosi múltiple i altres discapacitats físiques i sensorials, treballen per potenciar les seves capacitats i minimitzar-ne les possibles limitacions.

L’objectiu del femcet és contribuir a la creació d’ocupació per a persones amb discapacitats, física i sensorial, d’una manera integradora per al col·lectiu i facilitant les seves oportunitats d’ocupació.

Skip to content