Com fomentar la companyonia en el treball

Fomentar el team building

El concepte “team building”, que prové de l’anglès, vol dir justament “construir equips”. És a dir, són les activitats o procediments per a millorar les relacions entre persones d’un mateix equip o fomentar la creació d’equips. Però, com es crea un bon equip? Quines dinàmiques ajuden a crear un equip ben avingut?   Un bon equip ha d’estar format per una diversitat de persones en igualtat de drets i en igualtat de representació. Els seus integrants han de sentir que formen part d’un col·lectiu, i que poden acudir als seus companys si necessiten ajuda. Per a això, els valors d’un equip ben avingut serien la solidaritat, la companyonia, l’empatia i la comunicació, així com la creativitat, l’escolta o el respecte.
Cómo fomentar el compañerismo en el trabajo

Activitats i dinàmiques per a fomentar la companyonia

Existeixen diferents tècniques que es poden dur a terme per a estimular la creació i consolidació de bons equips. Algunes són:
  • Dinàmiques grupals en exterior. Les activitats en equip fora de l’oficina, com a activitats esportives o esdeveniments socials, serveixen perquè les persones es coneguin i estableixin relació.
  • Fomentar la comunicació interna. Les dinàmiques de comunicació en grup, que es poden dur a terme en les reunions d’equip, són valuoses per a facilitar i valorar la comunicació entre els seus membres. Tenir una bona comunicació d’equip és important per a resoldre problemes i ser productius.
  • Presentació i reconeixement de la vàlua dels seus membres. Cada persona ha de sentir-se respectada i valorada pels seus companys. Per això, introduir dinàmiques de respecte pot ser una bona idea.
  • Convidar a pensar “out of the box” o fora de la caixa. Establir dinàmiques de pensament fora del convencional estimula la creativitat i la creació de solucions i noves perspectives dins de l’equip.
  • Assignar rols de responsabilitat entre els membres aporta confiança i seguretat.
  • Conèixer les qualitats fortes de cada membre de l’equip i reforçar-les per part de l’empresa o els superiors és fonamental per a fomentar la companyonia en el treball.
  • Oferir formacions afins als gustos dels membres de l’equip, i que no necessàriament estiguin relacionades amb el treball. Poden ser interessos de tipus cultural, sobre salut, benestar o esportives. Això fomentarà la motivació i la companyonia en l’equip.
  • Facilitar la figura de mediadors quan hi ha un conflicte obert. Això permet a totes les parts expressar-se i fomenta l’enteniment per a la solució a possibles problemes que puguin sorgir.

Skip to content