Enquestes de satisfacció del client: tips i beneficis

Actualment, són moltes les empreses i organitzacions que opten per fer qüestionaris de satisfacció als seus clients. En aquest article t’expliquem què són, quins beneficis aporta fer aquests qüestionaris i alguns trucs per crear enquestes de qualitat.

Què és una enquesta de satisfacció?

Les enquestes   de satisfacció són una estratègia de fidelització d’un client, i poden obtenir nombrosos beneficis en dur-les a terme.

L’objectiu principal d’aquest tipus d’enquestes és saber el grau de satisfacció del client amb relació al servei que se li aporta, a partir d’una sèrie de preguntes.

El servei al client és un dels aspectes més importants per evitar clients insatisfets, i per això cal saber el nivell de satisfacció.

Beneficis de les enquestes de satisfacció

Realitzar una avaluació periòdica de les actuacions que es duen a terme a les empreses és molt important per conèixer i millorar un negoci. T’expliquem alguns avantatges d’una enquesta de satisfacció al client:

 • Relació positiva amb el client. Com que és un servei de fidelització del client, les enquestes de satisfacció et permeten crear i mantenir una relació positiva amb el client. Sentiran que estan contribuint a la teva millora i que la seva opinió és important per a la teva empresa o organització.
 • Millorar el servei que ofereixes. Et permet conèixer de primera mà què pensen els consumidors del teu servei. Així, coneixeràs què pots millorar al teu producte o servei.
 • Millorar els teus KPI. Els clients satisfets tornaran a la teva marca quan ho necessitin, cosa que millorarà alguns dels teus indicadors de rendiment afavorint la compra dels productes.

Fer preguntes específiques mitjançant una enquesta ens permet millorar el servei d’atenció al client.

Qué son las encuestas de satisfacción y cuál es su importancia

Objectiu de les enquestes de satisfacció

Les enquestes de satisfacció tenen com a objectiu principal obtenir retroalimentació directa dels clients o empleats sobre la seva experiència amb un producte, servei o ambient laboral.

Aquestes enquestes permeten a les empreses avaluar la qualitat dels seus productes o serveis, identificar àrees de millora i fortaleses, i comprendre les necessitats i les expectatives del seu públic objectiu. A més, les enquestes de satisfacció poden ajudar a mesurar la satisfacció, la lleialtat del client, i la percepció de la marca, cosa que és crucial per mantenir i millorar relacions comercials sòlides.

Com fer una bona enquesta de satisfacció al client?

 A continuació, anomenem algunes característiques que han de reunir els qüestionaris de satisfacció de qualitat i conèixer l’experiència del client:

 • En primer lloc, a l’hora de formular les preguntes, cal crear-les per identificar les necessitats reals del client. Així, podrem conèixer posteriorment el grau de satisfacció.
 • Els tipus de pregunta d’una enquesta han de ser clares, concises i tan breu com sigui possible per evitar l’abandonament per part del client.
 • És preferible evitar preguntes obertes i possibilitar els tipus de resposta “Sí/No” perquè sigui senzill obtenir respostes clares i que el client no hagi d’invertir massa temps.
 • Cal conèixer prèviament què espera de nosaltres el client i quins serveis us aportem exactament per poder realitzar unes bones preguntes de qualitat del servei.

Exemples d’una enquesta de satisfacció

Les enquestes de satisfacció del client són eines fonamentals per entendre les necessitats, les expectatives i les percepcions dels clients sobre un producte o servei. En dissenyar una enquesta d’aquest tipus, és crucial incloure preguntes rellevants que proporcionin informació valuosa per millorar l’experiència del client. Aquí hi ha alguns exemples de preguntes que es poden incloure en una enquesta de satisfacció del client:

Sobre el servei o producte

Ens ofereix informació sobre el propi servei o producte i ens permet millorar-ne aspectes. A més, podrem saber si el client estaria disposat a tornar a comprar el producte o recomanar-lo a coneguts, mètrica molt important i utilitzada per mesurar els resultats, anomenada Net Promoter Score (NPS).

 • Com de satisfet està amb la qualitat del nostre producte/servei?
 • Com qualificaríeu la facilitat d’ús del nostre producte/servei?
 • Recomanaria el nostre producte/servei als altres?
 • Us sembla encertat el preu del servei/producte?
 • Quins aspectes milloraries o modificaries del nostre servei/producte?
 • És probable que tornis a comprar els nostres productes/serveis en el futur?

Preguntes sobre l’experiència del client

Valoració general de l’experiència rebuda per part dels empleats de l’empresa i l’experiència de compra.

 • Com valoreu l’atenció rebuda?
 • La persona de contacte tenia els coneixements suficients sobre el producte o servei?
 • Si ha tingut algun problema durant el procés de compra, ho han resolt de manera satisfactòria?

Preguntes obertes

Al final del qüestionari, podem deixar una pregunta oberta perquè el client pugui descriure amb les paraules la seva experiència, i incloure suggeriments.

 • Us agradaria fer algun comentari o suggeriment per ajudar-nos a millorar?

femcet i les enquestes de satisfacció de clients

Des de femcet oferim una diversitat d’estratègies de fidelització de client, entre elles les enquestes de satisfacció de serveis. Alguns exemples dels qüestionaris que fem són:

 • Enquestes de satisfacció sobre els informes que reben els clients en relació amb les posicions i els serveis contractats.
 • Enquestes de valoració del darrer servei contractat, amb referència a l’opinió que tenien els usuaris.

Al nostre centre de treball treballem per oferir serveis professionals i solucions adaptades a les necessitats dels nostres clients. Vols més informació sobre les enquestes de valoració i de satisfacció de client? Vols contractar aquest servei amb nosaltres? Contacta’ns!

Skip to content