Enquestes de satisfacció del client: tips i beneficis

Actualment són moltes les empreses i organitzacions que opten per realitzar qüestionaris de satisfacció als seus clients. En aquest article t’expliquem què són, quins beneficis aporta realitzar aquests qüestionaris i alguns trucs per a crear enquestes de qualitat. 

L’objectiu principal d’aquesta mena d’enquestes és saber el grau de satisfacció del client en relació amb el servei que se li aporta, a partir d’una sèrie de preguntes tipus enquesta. 

El servei al client és un dels aspectes més importants per a evitar clients insatisfets i per a això és necessari saber el nivell de satisfacció. 

Els qüestionaris de satisfacció són una estratègia de fidelització d’un client, podent obtenir nombrosos beneficis en dur-les a terme. 

Com fer una bona enquesta de satisfacció al client?

A continuació comentarem algunes característiques que han de reunir les enquestes de satisfacció de qualitat i conèixer l’experiència del client: 

  • En primer lloc, a l’hora de formular les preguntes, han de ser creades per a identificar les necessitats reals del client. Així, podrem conèixer posteriorment el seu grau de satisfacció. 
  • Els tipus de pregunta d’una enquesta han de ser clares, concises i el més breu possibles per a evitar l’abandó per part del client. 
  • És preferible evitar preguntes obertes i possibilitar els tipus de resposta “Sí/No” perquè sigui senzill obtenir respostes clares i que el client no hagi d’invertir massa temps. 
  • Cal conèixer prèviament quina espera de nosaltres el client i quins serveis li aportem exactament per a poder realitzar unes bones preguntes de qualitat del servei. 

 

 

Beneficis dels qüestionaris de satisfacció 

Realitzar una avaluació periòdica de les actuacions que es duen a terme en les empreses és molt important per a conèixer i millorar un negoci. Quins beneficis aporta realitzar aquests qüestionaris? 

  • Relació positiva amb el client. A l’ésser un servei de fidelització del client, les enquestes de satisfacció et permeten crear i mantenir una relació positiva amb el client. Sentiran que estan contribuint a la teva millora i que la seva opinió és important per a la teva empresa o organització. 
  • Millorar el servei que ofereixes. Et permet conèixer de primera mà què opinen els consumidors del teu servei. Així, coneixeràs què pots millorar en el teu producte o servei. 
  • Millorar els teus KPI. Els clients satisfets tornaran a la teva marca quan ho necessitin, la qual cosa millorarà alguns dels teus indicadors de rendiment afavorint. 

Realitzar preguntes específiques a través d’una enquesta ens permet millorar el servei d’atenció al client.

femcet i les enquestes de satisfacció de clients

Des de femcet oferim una diversitat d’estratègies de fidelització de client, entre elles les enquestes de satisfacció de serveis. Alguns exemples dels qüestionaris que realitzem són: 

  • Enquestes de satisfacció sobre els informes que reben els clients en relació a les seves posicions i serveis contractats. 
  • Enquestes de valoració de l’últim servei contractat, en referència a l’opinió que tenien els usuaris.

En el nostre centre d’ocupació treballem per oferir serveis professionals i solucions adaptades a les necessitats dels nostres clients. Vols més informació sobre les enquestes de valoració i satisfacció de client? Vols contractar aquest servei amb nosaltres? Contacta’ns!

 

Skip to content