Jubilació anticipada per discapacitat

Las personas con discapacidad tienen la posibilidad de acogerse a la jubilación anticipada a partir de los 52 o los 56 años, en función de las características de la discapacidad y del cómputo de la vida laboral. En este artículo te contamos todos los detalles que necesitas saber: cuáles son los requisitos para la jubilación anticipada por discapacidad y cómo solicitarla

Requisits per a la jubilació anticipada per discapacitat

El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions detalla que les persones amb un grau de discapacitat del 45% o superior, poden sol·licitar la jubilació anticipada als 56 anys.

En el cas de tenir un grau de discapacitat reconegut del 65% o més, l’edat de jubilació anticipada es redueix fins als 52 anys.


Cotització i vida laboral


A més del reconeixement del grau de discapacitat, les persones amb el 45% mínim de discapacitat i fins al 65%, han de tenir cotitzats un total d’almenys 15 anys treballats amb el grau de discapacitat reconegut.

En canvi, les persones amb un grau de discapacitat de més del 65% i que vulguin jubilar-se a partir dels 52 anys, han d’acreditar almenys 15 anys cotitzats de vida laboral en total, independentment del moment en què es va reconèixer la discapacitat. És a dir, han d’haver treballat un mínim de 15 anys, però pot ser sense la discapacitat.

Grau i tipus de discapacitat

Jubilació anticipada per discapacitat

A més del grau de discapacitat reconegut i del mínim de vida laboral cotitzat, el tercer requisit per a acollir-se a la jubilació anticipada per part dels treballadors amb el 45% de discapacitat o més, és tenir alguna de les discapacitats enumerades en l’article 2 del Reial decret 1851/2009.

Així, no tots els individus amb el grau de discapacitat reconegut del 45% poden acollir-se, ja que han de tenir reconegudes, segons el text legal, “discapacitats determinades reglamentàriament en les quals concorrin evidències que determinen de forma generalitzada i apreciable una reducció de l’esperança de vida d’aquestes persones”. Entre elles, discapacitats neurològiques com l’esclerosi múltiple; genètiques com la Síndrome de Down; o malalties relacionades amb la salut mental, com el trastorn bipolar o l’esquizofrènia.

No és necessari que el 45% provingui íntegrament d’una de les discapacitats englobades en la llista, ni tan sols per una combinació d’elles. És vàlid que només un percentatge correspongui a la llista i la resta de qualsevol altra discapacitat, sempre que el total de la mateixa sumi el grau del 45% o més.

No obstant això, les persones amb el grau de discapacitat del 65% o més que s’acullen a la jubilació anticipada als 52 anys no necessiten acreditar la naturalesa de la discapacitat ni aquesta ha de correspondre a cap llista.

Cal aclarir que, en el cas del grau del 45% de discapacitat i si es compleixen els requisits, l’edat de jubilació anticipada baixa als 56 anys directament, mentre que amb el 65% o més de discapacitat, es resta un any per cada quatre anys treballats amb la discapacitat, sent el topall mínim 52 anys.

Cal destacar que els autònoms poden acollir-se a la jubilació anticipada als 56 anys per discapacitat del 45% o més de la mateixa forma que els treballadors per compte d’altri, però no poden accedir a la jubilació anticipada als 52 anys per discapacitat del 65% o més.

Quantia de la jubilació anticipada i com sol·licitar-la


El càlcul que s’usa per a la jubilació anticipada per raó de discapacitat és el mateix que el de la jubilació ordinària. Per tant, la quantia de la pensió es determina aplicant a la base reguladora el percentatge general que correspon al total dels anys cotitzats.

La jubilació anticipada per discapacitat és un subsidi que se sol·licita a través de la Seguretat Social.

Si tens diagnosticada esclerosi múltiple o qualsevol altra discapacitat i cerques un treball per a guanyar anys cotitzats en la teva vida laboral, femcet et pot ajudar. Oferim ocupacions relacionades amb serveis de contact center, administració i manipulació de productes per a treballadors amb alguna discapacitat diagnosticada. No dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres per a més informació o inscriure’t a la nostra borsa de treball.

Skip to content