La importància de la delegació del treball en una empresa

Les múltiples tasques que se succeeixen en una jornada laboral i el repte d’organització i gestió del temps que això suposa fa que delegar responsabilitats en el treball sigui elemental per a fer créixer qualsevol negoci. Quan no arribem a tot, delegar treball és la clau per a aconseguir resultats de manera eficient i responsable.

La delegació del treball consisteix a traspassar part de les tasques, activitats i responsabilitats a altres equips en la mateixa companyia, o fins i tot a empreses externes, la qual cosa es coneix com outsourcing. No obstant això, delegar el treball no és una tasca fàcil. Aquí t’expliquem alguns trucs i avantatges per a aplicar-ho en la teva empresa.

 

Com delegar funcions en el treball

Saber delegar responsabilitats en el treball de manera eficient i útil i que doni bons resultats és tot un repte. Alguns trucs per a aprendre a delegar el treball són:

 

 • Definir els objectius que han de complir-se i quines tasques i accions cal realitzar.
 • Organitzar el temps de forma delimitada i realista. Concretar dates de lliurament és útil perquè no quedi cap solt.
 • Decidir quines persones o equips s’encarregaran d’això, si la delegació és interna, o estudiar bé a quina empresa es delegarà part del treball.
 • Assentar unes bases de confiança amb les persones amb les quals es treballarà i reunir-se periòdicament amb elles per a valorar el procés de treball.
 • Valorar si es necessita alguna formació durant el procés de delegació.
 • Compartir els resultats, tant si són positius o negatius. Els mals resultats serviran per a millorar, mentre que els èxits crearan confiança i seguretat i reforçarà la relació entre totes dues parts.

Beneficis de delegar treballs

La delegació de funcions en el treball comporta múltiples beneficis per a una empresa:

 

 • Permet una optimització del temps, ja que altres persones o empreses realitzen part de les tasques.
 • Es poden assumir i desenvolupar altres activitats que, per falta de temps, no es poden gestionar habitualment.
 • Millora la productivitat, ja que l’empresa es focalitza en accions i tasques més concretes en comptes de voler abastar tot.
 • Millora la confiança dels treballadors i el sentiment de pertinença, creant equips més units. És una forma de reconeixement cap a altres persones que poden fer el mateix treball que nosaltres.
 • Augmenta el temps disponible, la qual cosa permet conciliar millor la vida laboral amb la personal.
 • Redueix l’estrès, en tenir menys tasques que finalitzar.

Beneficis de delegar treballs

La delegació de funcions en el treball comporta múltiples beneficis per a una empresa:

 • Permet una optimització del temps, ja que altres persones o empreses realitzen part de les tasques.
 • Es poden assumir i desenvolupar altres activitats que, per falta de temps, no es poden gestionar habitualment.
 • Millora la productivitat, ja que l’empresa es focalitza en accions i tasques més concretes en comptes de voler abastar tot.
 • Millora la confiança dels treballadors i el sentiment de pertinença, creant equips més units. És una forma de reconeixement cap a altres persones que poden fer el mateix treball que nosaltres.
 • Augmenta el temps disponible, la qual cosa permet conciliar millor la vida laboral amb la personal.
 • Redueix l’estrès, en tenir menys tasques que finalitzar.

Delegar treball a través de l’externalització de serveis amb femcet

El Centre Especial de Treball de la Fundació Esclerosi Múltiple (femcet) és un referent en l’externalització de serveis de recepció, administració, manipulació de producte i call center a diverses empreses. A través de la delegació, l’empresa contractant allibera serveis no principals de la seva activitat en femcet, que s’encarrega de garantir la qualitat, implicació i eficàcia dels serveis.

Si la teva empresa vol alliberar part de la seva activitat en una altra empresa, fer-ho amb femcet et permet, a més de millorar la productivitat, contribuir a la inserció laboral de persones amb discapacitat física i sensorial.

L’outsourcing o externalització implica contractar una empresa externa a l’organització perquè li proporcioni part dels seus serveis, béns o productes. En aquest article comptem tots els beneficis de l’outsourcing.

Vols que t’ajudem a millorar la productivitat i l’organització del treball en la teva empresa? Aquí pots veure com pots delegar funcions en femcet.

Skip to content