La importància de la RSC en les empreses

Adoptar una postura responsable de compromís social ha passat a ser essencial per a les empreses. Ser una companyia sostenible no sols propícia una millora de la reputació empresarial, sinó que és un eix vertebrador per a construir el relat de marca. 

Dur a terme accions socials i polítiques de Responsabilitat Social Corporativa resulta en un impacte positiu, tant per a la construcció de la reputació d’una empresa com per a la societat en general. Però, què és la Responsabilitat Social Corporativa? Per a què serveix?

Què és la RSC

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és el conjunt d’accions i polítiques empresarials encaminades a responsabilitzar-se sobre els efectes que les seves activitats causen en la societat i el medi ambient. L’Observatori de Responsabilitat Social Corporativa defineix la RSC com “una manera de dirigir les empreses basada en la gestió dels impactes que la seva activitat genera sobre els seus clients, empleats, accionistes, comunitats locals, medi ambient i sobre la societat en general”.

El concepte beu de la Responsabilitat Social, un terme més genèric que es refereix “a la consciència sobre l’impacte que les nostres decisions tindran en la societat en el futur”, segons la definició de l’Organització de les Nacions Unides (ONU). Així, es refereix al compromís que tenen els individus o membres d’una organització en benefici de la societat.

Tipus de RSC

La RSC és un concepte transversal vinculat als diferents àmbits empresarials, però existeixen tres grans àrees temàtiques on les companyies centren els seus esforços de responsabilitat social: l’econòmica, la social o ètica i la mediambiental. Així, les empreses enfocades a la RSC treballen perquè la seva activitat, obtenció de beneficis i reducció de costos no vagi en detriment dels drets humans dels treballadors, els valors ètics i morals i la preservació del medi ambient.

Així mateix, les companyies sostenibles poden operar en tres categories: la primària -inherent a la pròpia activitat-; la secundària -referida a la seva incidència en grups socials específics amb els quals es relaciona-; i la terciària -millora del medi ambient mitjançant accions no incloses en la seva activitat específica-.

Principis de la responsabilitat social corporativa

Les empreses són socialment responsables quan el seu desenvolupament econòmic i social és just i sostenible, tenint en compte l’impacte que les seves activitats poden generar en els seus empleats, clients, comunitats, medi ambient i societat en general.

Els cinc principis que regeixen la RSC són:

  1. Compliment de la legislació nacional i internacional vigent.
  2. Globalitat i transversalitat. La RSC afecta a totes les àrees de negoci i zones geogràfiques en les quals una empresa opera.
  3. Ètica i coherència en els compromisos i objectius adquirits.
  4. Gestió de l’impacte econòmic, social i mediambiental. Per a això és indispensable identificar les possibles conseqüències adverses que la seva activitat pot tenir per a les persones i el medi ambient i responsabilitzar-se d’elles.
  5. Orientació cap a la satisfacció d’expectatives i necessitats. Les preocupacions mediambientals, socials i morals han de generar valor per a la societat.

Entre els principis que regeixen la RSC esmentats anteriorment, femcet destaca pel compliment de la legislació vigent al nostre país i l’ètica i coherència en la gestió de persones.

En relació a l’àrea social de la RSC, relacionar-se amb Femcet permet a les empreses generar una ocupació amb una visió inclusiva. Apostar per la responsabilitat social corporativa juntament amb Femcet genera un gran impacte en la societat, ajudant a les empreses en la selecció de personal.

Impacte de la responsabilitat social empresarial

El concepto de RSC toma fuerza sobre todo a finales del siglo XX, con la globalización y sus efectos en pleno auge: deslocalización, aumento del poder de las empresas y privatización de los sectores públicos. 

La Responsabilidad Social Corporativa no solo tiene efectos positivos para la reputación de las empresas. Es una herramienta que sirve para aminorar los efectos negativos de las corporaciones y de la globalización sobre el mundo que habitamos. Las compañías socialmente responsables tienen un papel importante en la construcción de un modelo de vida sostenible y justo para la sociedad y el medio ambiente. 

Por tanto, la RSC genera una transformación positiva dentro y fuera de la misma empresa, contribuyendo a iniciativas y políticas empresariales encaminadas a una mejora de sus trabajadores, el medio ambiente y, por ende, a construir un mundo mejor. En Femcet te explicamos cómo te podemos ayudar con la RSC de tu empresa alineados con los ODS. 

 

 

 

 

Ves al contingut