Informe sobre la bretxa digital a la ciutat de Barcelona durant el 2020.

Un 10,7% de la població presenta limitacions en l’accés a internet i l’ús de les TIC per dificultats d’accés a la xarxa, manca de dispositius o manca de coneixement.

La formació en eines digitals és clau per a l’ocupació de les persones amb discapacitat.

L’Ajuntament de Barcelona i la Fundació BIT Habitat presenten, , l’informe sobre la bretxa digital a la ciutat durant el 2020. Una diagnosi sobre el nivell d’accés a internet i els diferents usos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que té per objectiu mesurar el nivell de digitalització de la ciutadania i identificar les necessitats i oportunitats presents i futures.

Les dades mostren com la bretxa de connexió s’ha reduït notablement a Barcelona durant els darrers quatre anys i avui el nombre de llars no connectades és molt minoritari (8%) i molt concentrat en les persones de més de 74 anys.

També reflecteix els factors més determinants: l’edat és un factor que condiciona l’accés entre la població de més edat però sobretot l’ús que es fa de la xarxa i de les TIC; el nivell formatiu i la situació laboral influeixen tant en els usos com en la tipologia de dispositius que s’utilitzen; i la renda condiciona la possibilitat de teletreballar i els recursos i habilitats per seguir l’educació en línia, entre d’altres.
D’altra banda, l’ús de les TIC s’ha incrementat durant els darrers mesos per a un 62% de les .persones entrevistades com a conseqüència de la crisi sanitària de la covid-19. El teletreball, l’educació en línia i l’Administració electrònica són les activitats que lideren aquest increment

Un 10,7% de la població presenta limitacions en l’accés a internet i l’ús de les TIC per dificultats d’accés a la xarxa, manca de dispositius o manca de coneixement.

Hem de reduir la bretxa digital, no sols amb major inversió en infraestructures i dispositius, sinó també contemplant la formació a determinats perfils poblacionals més aliens a la realitat digital. 

La formació en eines digitals és clau per a l’ocupació de les persones amb discapacitat.

 Segons l’Informe Olivenza 2018 i l’Informe “Tecnología y discapacidad – Fundación Adecco” respecte a les TIC en les persones amb discapacitat, les principals necessitats i demandes concretes de les persones amb discapacitat en relació a les TIC són:

●Reduir el preu dels dispositius tecnològics.
●Disposar de major informació sobre accessibilitat de les TIC i ajudes tècniques.
●Promoure cursos de formació que permetin al col·lectiu augmentar l’ús de les noves tecnologies.
Respecte a la importància de les TIC en l’ocupabilitat de les persones amb discapacitat, les conclusions són:
●9 de cada 10 persones amb discapacitat enquestades utilitzen dispositius tecnològics en el treball per a fer les seves tasques, realitzant principalment activitats d’ofimàtica com a intercanvi de correus electrònics, creació o edició de documents electrònics, introducció de dades en bases de dades i ús d’aplicacions per a rebre tasques o instruccions.
●Per a un terç dels enquestats les seves tasques en el treball han canviat a conseqüència de les TIC en els últims mesos. Creuen posseir els coneixements necessaris per a exercir les seves comeses.
●Entre els canvis que han provocat les TIC en l’àmbit laboral de les persones amb discapacitat que han participat en l’estudi, el temps dedicat a l’adquisició de coneixements és el que més ha augmentat, seguit per una major facilitat de col·laboració amb els companys, una major independència a l’hora d’organitzar les tasques i un major seguiment del rendiment de treball.

Skip to content