Objectius de desenvolupament sostenible: què són i Agenda 2030

Els canvis socials, econòmics i mediambientals han estat (i són) els grans reptes als quals s’ha enfrontat el món durant el segle XX i part del XXI. Les polítiques públiques i empresarials sobre desenvolupament sostenible han estat a l’ordre del dia per a combatre l’escalfament global, els conflictes socials o les crisis econòmiques. En aquest context, què són els Objectius de Desenvolupament Sostenible o ODS? Per a què serveixen? Per què són importants per a les empreses?

ODS: què són? 

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), hereus dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), van ser creats el 25 de septembre de  2015 per l’Assemblea General de les Nacions Unides (ONU) per a abordar els grans reptes globals. En total, 193 països van apostar pel compromís d’un desenvolupament que busqui respondre a les necessitats globals actuals, concretat en una agenda de 17 objectius -amb 169 metes- que haurien de complir-se en 2030.

 

17 Objectius de Desenvolupament Sostenible: Agenda 2030

L’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible és un full de ruta elaborat per a aconseguir un objectiu social comú: transformar el nostre món a través del desenvolupament global i humà sostenible. Proposa l’acció global no sols per al sector governamental, sinó que també implica i compromet a empreses, organitzacions socials i altres actors que operen a nivell internacional, nacional, regional i local.

 

 

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són:

 1. Posar fi a la pobresa en totes les seves formes i per a tots.
 2. Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible.
 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tots en totes les edats.
 4. Garantir una educació inclusiva,equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida.
 5. Aconseguir la igualtat entre els gèneres i l’apoderament de totes les dones i nenes.
 6. Garantir la disponibilitat d’aigua i la seva ordenació i sanejament sostenible.
 7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tots.
 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a tots.
 9. Construir infraestructura resilient, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.
 10. Reduir la desigualtat en i entre els països.
 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.
 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
 14. Conservar i utilitzar de manera sostenible els oceans, les mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible.
 15. Protegir, restablir i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, efectuar una ordenació sostenible dels boscos, lluitar contra la desertificació, detenir i revertir la degradació de les terres i posar fre a la pèrdua de la diversitat biològica.
 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l’accés a la justícia per a tots i crear institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
 17. Enfortir els mitjans d’execució i revitalitzar l’aliança mundial per al desenvolupament sostenible.

Per a les empreses, els ODS representen un mapa per a identificar l’impacte i el valor social, econòmic i mediambiental que aporten i causen en el món, la qual cosa permet millorar la seva reputació i les seves relacions amb grups d’interès.

Agenda 2030 i els drets de les persones amb discapacitat.

Tal com apunta l’estudi Objectius de Desenvolupament Sostenible i promoció dels drets de les persones amb discapacitat elaborat pel Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), els ODS sí que inclouen a les persones amb discapacitat -les esmenta i usa en repetides vegades els termes “inclusió” i “per a tots”-, al contrari que els ODM, que no feien referència a la discapacitat, excloent a una part de la població de les oportunitats i fons de desenvolupament. De fet, cinc dels disset ODS es refereixen específicament a les persones amb discapacitat.

No obstant això, el document L’Agenda 2030, els ODS i la discapacitat, elaborat per la Fundació ONCE i el Fons Europeu de la Discapacitat, alertava en 2020 que encara es necessiten esforços per a aconseguir una societat plenament inclusiva i un desenvolupament sostenible.

En relació amb els 17 ODS Femcet, desenvolupa un paper actiu en el compromís d’aportar valor i igualtat d’oportunitats en la societat civil. A través del Centre Especial de Treball, Femcet promou l’ocupació plena i productiva i garanteix una inclusió laboral per a totes les persones amb
discapacitat, especialment física i/o sensorial (objectiu 8). Femcet també
treballa per la reducció de les desigualtats (objectiu 10) i promou les
oportunitats d’aprenentatge equitatives (objectiu 4), aportant valor a la
societat.

 

 

 

Skip to content