Què és l’impacte social d’una empresa

En el terreny corporatiu, parlem d’impacte social per a englobar tots els efectes que produeix l’activitat d’una empresa en la societat.

 Independentment del sector al qual es dediquin, les companyies produeixen unes conseqüències socials, econòmiques i mediambientals en la societat, els seus individus i l’entorn en el qual opera. Per tant, l’impacte social en una empresa és la petjada que la seva activitat deixa en la comunitat.

L’impacte social és un valor estratègic en auge:

cada vegada importen més els efectes de les activitats empresarials en el planeta i en la societat. Els consumidors cada vegada es preocupen més sobre la seva mena de consum i es fixen en si les seves decisions de compra tenen un efecte nociu o no.

Així, consumir de manera responsable i sostenible és més important que mai. Per això, els objectius socials i mediambientals de les empreses han d’estar alineats al màxim amb els valors individuals dels consumidors.

L’impacte social està estretament relacionat amb la Responsabilitat Social Corporativa. La RSC són les accions i polítiques empresarials encaminades a prendre responsabilitat sobre els efectes i l’impacte social de les activitats corporatives en la societat i el medi ambient. En aquest article parlem àmpliament de la RSC, els seus tipus i principis.

D’altra banda, l’impacte social no té a veure amb el fet que l’empresa sigui una ONG ni és un terme únicament dirigit al Tercer Sector, sinó que és ja una pràctica àmpliament estesa en la gestió empresarial. És un concepte creat perquè la seva missió, els seus valors i la seva activitat estiguin alineades amb la creixent sensibilitat de la societat per qüestions socials i mediambientals. 

De fet, l’auge de la preocupació per l’impacte social ha fet que cada vegada tinguin més presència en el mercat les denominades empreses socials, que són aquelles que busquen principalment impactar de manera positiva en el món.

projectes de impacte social

 

Accions d’impacte social

 

Hi ha diverses accions que les empreses poden dur a terme per millorar o implicar-se en el seu impacte social. A continuació esmentem algunes:

 

  • Oferir i garantir unes condicions de treball justes i dignes. Això inclou salaris, vacances i descansos, seguretat i compliment de les lleis laborals.

 

  • Crear una plantilla de treball diversa i garantir un accés i una promoció laboral igualitària. Això vol dir no discriminar per raons de gènere, raça o classe i vetllar per l’integració i igualtat d’oportunitats i drets de col·lectius exclosos del mercat laboral, com les persones amb discapacitat.

 

  • Vetllar per la creació i consecució de polítiques mediambientals justes amb l’entorn, reduint el màxim l’impacte que pugui generar la seva activitat en els nivells de contaminació de l’aigua o de l’aire i respectant la vida i la dignitat dels éssers vius del seu hàbitat.

 

 • Garantir que l’activitat empresarial no contribueixi a crear o fomentar injustícies en les societats en què opera.

 

Indicadors d’impacte social en una empresa

 

El mesurament de l’impacte social d’una empresa serveix per rendir comptes del seu acompliment social, valorant les accions que ha dut a terme. Actualment no hi ha un marc de referència únic per al mesurament de l’impacte social, ja que hi ha diverses metodologies usades durant anys. Això fa que en moltes ocasions les organitzacions vegin amb dificultat quantificar i valorar les accions relacionades amb el seu impacte social.

 

A continuació anomenem alguns exemples de metodologies més comunes per al mesurament de l’impacte social:

 

 • Teoria del canvi: Aquesta metodologia és un full de ruta que permet analitzar l’efecte causal entre les activitats d’una empresa i el seu impacte social. Es caracteritza per anar de darrere a endavant, és a dir, es comença per definir els objectius a aconseguir per després definir les estratègies i accions per dur-los a terme.
 • Metodologia EVPA. Creada per l’European Venture Philanthropy Association, consisteix a aplicar una guia estandarditzada de mesurament d’impacte. Els passos a seguir per dur a terme aquesta metodologia són:

1.Establiment d’objectius.

2.Anàlisi dels stakeholders o públics d’interès.

3.Mesura de resultats.

4.Verificació i valoració de l’impacte.

5.Informar i realitzar seguiment de l’impacte.

 

 • Social Return of Investment (SROI). Consisteix en assignar-li un valor monetari a l’impacte social generat. Està basat en l’indicador econòmic del ROI, però afegint el concepte de valor social.
 • IRIS o Impact Reporting and Investment Standards. És un catàleg de mètriques per al mesurament de la valor social, mediambiental i financer.
Impacto social persones amb discpacitat

 

L’impacte social amb Femcet

 

Externalitzar i contractar serveis a través del nostre centre especial de treball permetrà a la teva empresa generar impacte social, ja que contribuiràs a generar treball i a la integració laboral de les persones amb discapacitat. Oferim ocupació per a persones amb discapacitat en serveis de contact center, serveis administratius i manipulació de producte i outsourcing per a empreses.

 

Vols millorar l’impacte social de la teva empresa? Contacta’ns!

Skip to content