Què implica el període de prova en una feina

Què és el període de prova laboral?

El període de prova laboral és un període inicial en el qual un nou empleat i el seu ocupador avaluen mútuament la seva idoneïtat per al lloc de treball. Durant aquest temps, totes dues parts tenen l’oportunitat de determinar si la relació laboral és l’esperada.

És important tenir en compte que les regulacions poden variar segons la jurisdicció, la legislació laboral local i els convenis col·lectius en cada cas. En aquest sentit, resulta fonamental revisar el contracte laboral i les polítiques de recursos humans de l’empresa per comprendre les condicions específiques del període de prova.

Aspectes a tenir en compte del període de prova

Quant temps dura el període de prova?

Si et preguntes quant temps de prova té un contracte indefinit, la resposta dependrà de la indústria en la qual treballis, el lloc de treball que ocupis i les característiques de la teva empresa.

A Espanya, la durada del període de prova està regulada per l’article 14 de l’Estatut dels Treballadors, segons el qual:

  • Per als tècnics titulats, el període de prova pot tenir una durada de fins a 6 mesos.
  • Per als tècnics no titulats, el període de prova pot ser de fins a 2 mesos.

Per als altres treballadors, la durada del període de prova és de fins a 6 mesos si l’empresa té més de 25 treballadors. Si l’empresa té 25 empleats o menys, el període de prova és de fins a 2 mesos.

Aquests límits representen la durada màxima del període de prova segons la llei, però has de tenir en compte que la durada específica pot ser acordada entre el teu ocupador i tu i estipulada en el teu contracte de treball.

Cal estudiar cada cas per aplicar la legislació que correspongui. Per exemple, en una situació de violència de gènere que afecti una persona treballadora, el còmput del període de prova queda interromput.

Qué es el periodo de prueba en un trabajo

Estant en període de prova, cal donar preavís?

A Espanya, l’article 14 de l’Estatut dels Treballadors regula que, tant l’empleador com l’empleat, poden donar per finalitzada la relació laboral sense necessitat de preavís.

Però les lleis laborals i les circumstàncies poden variar, per la qual cosa sempre és recomanable consultar amb un professional legal o un expert en recursos humans abans de prendre qualsevol decisió.

Hi ha indemnització en un període de prova?

Així mateix, l’article 14 de l’Estatut dels Treballadors regula que, durant el període de prova, no hi ha dret a indemnització en cas d’extinció de la relació laboral. Es tracta d’una etapa dissenyada perquè totes dues parts avaluen si la relació laboral és adequada i compleix amb les seves expectatives, i en la qual totes dues tenen la llibertat de finalitzar sense incórrer en costos addicionals.

Et poden acomiadar en període de prova?

L’ocupador pot acomiadar un treballador durant el període de prova, sempre i quan es respectin els límits i les condicions establertes en el contracte laboral i la legislació aplicable.

Caldrà atendre particularment les situacions específiques, com ara el cas d’una dona embarassada. Davant la conjuntura d’un acomiadament a una treballadora en gestació, aquest serà qualificat com a nul. Tampoc hi ha risc durant la lactància. En cas que l’acomiadament es produeixi després de donar a llum, es qualificarà de la mateixa manera com a nul, atès que la situació de maternitat i lactància són contemplades davant la llei de la mateixa manera que les de gestació o embaràs.

Com deixar una feina en període de prova?

A continuació repassem els passos que hauries de seguir en cas de voler finalitzar la teva relació laboral durant el període de prova.

  • És recomanable que notifiquis directament al teu supervisor o al departament de recursos humans per informar sobre la teva decisió de renunciar. En alguns casos, pot ser necessari proporcionar una carta de renúncia per escrit.
  • Has de llegir bé el contracte i la política de l’empresa per entendre les condicions específiques en cas de voler renunciar per intentar complir amb els requisits establerts.
  • Tot i que el període de prova permet la terminació sense majors formalitats, és important que mantinguis un to professional en totes les comunicacions i accions que portis a terme.
  • Has de retornar qualsevol element propietat de l’empresa, com ara targetes d’accés, equip, claus, etc.
  • És important que t’asseguris de recopilar i guardar documents fonamentals, com ara certificats de treball, en cas que puguin resultar d’utilitat en el futur.

En conclusió, resulta crucial que entenguis bé les condicions específiques del període de prova de la teva feina, detallades en el contracte laboral i en les polítiques interns de la teva empresa, per poder garantir-te una transició exitosa en l’àmbit laboral.

Skip to content