Pla d'Igualtat

El Centre Especial de Treball de la Fundació d’Esclerosi Múltiple ha elaborat el seu I Pla d’Igualtat, amb el qual estableix el seu compromís amb la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i tot el que se’n deriva.

femcet com a entitat sense ànim de lucre que és, està compromesa des de fa més de 20 anys amb les persones a través d’un equip humà professional i qualificat i està especialment sensibilitzada en l’àmbit de la creació d’oportunitats de treball per a les persones amb discapacitat.

El compromís del femcet és aconseguir els objectius marcats dins de la nostra estratègia i caminar cap a una implementació adequada que faci que el pla d’igualtat sigui una realitat efectiva, i per a tal, s’ha redactat un compromís signat per totes les parts interessades on es fa esment a la intenció d’estudiar, crear i implementar aquest plaEl

Estem treballant per assolir els objectius del pla en tots els seus diversos punts;

Accés al treball, classificació professional, formació i promoció, condicions salarials, temps de treball i conciliació, assetjament sexual i per raons de sexe i d’altres matèries transversals com la salulaboral, el llenguatge no sexista i la violència de gènere. 

El nostre compromís està sent el d’implicar a totes les àrees de gestió de l’organització, actuar progressivament i sotmetre’ns als canvis necessaris per arribar als objectius marcats al pla d’Igualtat del femcet.

Hem creat una Comisió que ha treballat en la Fase de Diagnòstic, és la responsable de les accions d’informació, seguiment i avaluació de el Pla d’Igualtat,  i la componen 7 persones  dels diferents departaments que representen a tots els nivells i totes les àrees de l’empresa.

Fins al moment, aquestes son les primeres àrees de treball:

En l’àmbit de la cultura institucional, s’ha aconseguit afavorir la visibilització treballant en la difusió i comunicació interna i en els actes formatius.

En l’àmbit de les condicions laborals s’està duent a terme la revisió i control de la documentació existents.

Pel que refereix a la Promoció i Formació, el nostre objectiu serà la difusió de les ofertes formatives i la seva posterior valoració.

En l’àmbit de la Percepció del personal, s’ha treballat en l’elaboració i subministrament d’enquestes per mesurar la percepció i extreuren conclusions de les posibles millores  a treballar.

En quant a la Prevenció de l’assetjament sexual , s’està revisant el protocol actual d’actuacions i també s’ha analitzat la percepció del personal sobre aquest tema.

I respecte al Llenguatge sexista està dins dels nostres objectius de treball, confeccionar una guía d’ús per a l’entitat en tots els seus àmbits.

Per a la nostra organització es fonamental continuar treballant per la igualtat d’Oportunitats com a punt vertebrador de la nostra existència, com a objectiu per a millorar la situació dels treballadors i treballadores, i així col·laborar per fer-ho extensiu, des del petit impacte que nosaltres puguem tenir, a tota la societat actual.

Skip to content