Quins graus de discapacitat hi ha a Espanya

Qué grados de discapacidad existen en España

A Espanya, els graus de discapacitat s’avaluen mitjançant un sistema de puntuació que determina el nivell de limitació a les activitats de la vida diària d’una persona. L’òrgan encarregat d’aquesta avaluació és l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o l’Institut Social de la Marina, segons correspongui.

Graus de discapacitat: percentatges

El percentatge assignat als graus de discapacitat, van des de l’1% fins al 100%, i es classifiquen de la següent manera:

 • Grau 1: Discapacitat nul·la
 • Grau 2: Discapacitat lleu (1% – 24%). La persona té limitacions lleus en la capacitat per dur a terme activitats quotidianes.
 • Grau 3: Discapacitat moderada (25% – 49%). La persona presenta limitacions moderades en les activitats diàries i pot necessitar cert suport.
 • Grau 4: Discapacitat greu (50% – 74%). La persona té limitacions importants en les activitats quotidianes i generalment requereix suport significatiu.
 • Grau 5: Discapacitat molt greu (75% – 100%). La persona presenta limitacions severes o totals a la majoria de les activitats de la vida diària i pot requerir assistència constant.

El procés d’avaluació de la discapacitat es basa en aspectes mèdics, socials i psicològics. Aquests criteris poden estar subjectes a canvis i és recomanable consultar-ho amb les autoritats competents o amb professionals especialitzats per obtenir informació actualitzada i precisa sobre el sistema de discapacitat a Espanya.

Nou barem discapacitat 2023

El nou decret, que va entrar en vigor l’abril del 23, actualitza el de 1999, i dona prioritat als casos més greus i fixa quatre barems per a les persones amb discapacitat.

 • Barem de deficiència global de la persona, pel qual s’avaluen les deficiències de les funcions i estructures corporals de la persona. A partir d’aquest, es determina quina mena de deficiència té la persona basant-se, en aquest cas, en criteris objectius i clínics.
 • Barem de limitacions a l’activitat. Mesura les capacitats i les dificultats d’una persona per realitzar les seves activitats diàries.
 • Barem de restriccions en la participació. Valora la relació que hi ha entre la deficiència i l’exercici en la realització d’activitats diàries a l’entorn real de la persona.
 • Barem de factors contextuals i ambientals. Avalua aquells factors de l’entorn real de la persona que interfereixen en la seva manera d’actuar i poden resultar una barrera al dia a dia.

Preguntes freqüents

Com demanar cita per fer una valoració de discapacitat?

Per sol·licitar el procediment per al reconeixement de discapacitat a Espanya, cal contactar amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), organisme encarregat informar-te sobre tota la documentació que es requereix per al procés.

 • Pots trucar al telèfon d’informació de l’INSS (901 16 65 65) per obtenir detalls sobre com sol·licitar una cita a la teva àrea específica.
 • Pots contactar a través de la Seu Electrònica. Algunes comunitats autònomes permeten la sol·licitud de cita prèvia a través de la Seu Electrònica de l’INSS
 • Pots acudir presencialment a una oficina de l’INSS per sol·licitar la cita en persona.

Com es pot saber el grau de discapacitat que tinc?

El primer és obtenir una valoració mèdica per part de professionals especialitzats. Per fer-ho, hauràs d’aportar tota la documentació mèdica i social rellevant que doni suport a la teva necessitat d’una valoració de discapacitat i que t’indicaran a l’INSS.

Els professionals avaluaran la teva situació mèdica, funcional i social per determinar el grau de discapacitat, després d’això, et proporcionaran un informe amb el resultat de l’avaluació, indicant el grau de discapacitat que se t’ha assignat.

Quant triga la resolució del grau de discapacitat?

El temps per obtenir la resolució del grau de discapacitat pot variar depenent de diversos factors, com la càrrega de treball de l’organisme avaluador, la complexitat del cas i la regió específica on et trobis. En general, el procés pot portar diversos mesos des de la sol·licitud fins a la resolució final.

Com obtenir el certificat de discapacitat?

Després de passar pel procés de valoració mèdica i administrativa anteriorment descrit, es farà una revisió del teu cas i se n’emetrà una resolució amb el grau de discapacitat assignat. Un cop s’hagi emès la resolució, podràs recollir el certificat de discapacitat a la seu de l’INSS o a l’entitat corresponent de la teva comunitat autònoma.

És important tenir en compte que el procés pot variar lleugerament en funció de les diferents comunitats autònomes.

Quines malalties entren al certificat de discapacitat?

Hi ha diverses malalties, trastorns i condicions que es poden considerar per a l’obtenció del certificat de discapacitat. Aquestes són només algunes:

 • Malalties neuromusculars com l’esclerosi múltiple, la distròfia muscular, la malaltia de Parkinson, etc.
 • Malalties mentals i trastorns psiquiàtrics, incloent-hi l’esquizofrènia, trastorn bipolar, depressió greu, trastorns de l’espectre autista, entre d’altres.
 • Malalties cardiovasculars, com la insuficiència cardíaca o malaltia coronària, entre altres.
 • Malalties respiratòries cròniques, com ara la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), fibrosi pulmonar, etc.
 • Malalties reumatològiques, com l’artritis reumatoide, lupus eritematós sistèmic, espondilitis anquilosant, etc.
 • Malalties genètiques i congènites, com la síndrome de Down o l’hemofília, entre d’altres.
 • Malalties endocrines i metabòliques, com la diabetis tipus 1 o l’hipotiroïdisme greu, entre d’altres.
 • Malalties oncològiques, com a càncers que afecten diferents òrgans i sistemes.
 • Lesions traumàtiques, com lesions medul·lars, traumatismes cranials, etc.
 • Malalties sensorials, com a pèrdua de visió, pèrdua d’audició, etc.

El grau de discapacitat assignat pot variar segons la severitat i l’impacte funcional de la condició en la vida diària de la persona.

Com es valora el grau de discapacitat?

La valoració del grau de discapacitat a Espanya es realitza mitjançant un procés que avalua les limitacions físiques, mentals, sensorials i socials que una persona pot tenir degut a una malaltia, lesió o condició de salut. Aquest procés segueix pautes establertes i utilitza un barem que assigna punts segons l’impacte funcional de la condició. Aquest té diferents apartats per avaluar diferents àrees, com ara mobilitat, comunicació, autonomia personal, etc.

La puntuació total obtinguda al barem determina el grau de discapacitat. El percentatge de discapacitat va des de l’1% fins al 100%.

Un jubilat pot cobrar pensió per discapacitat?

En termes generals, a Espanya, una persona jubilada i que rep una pensió de jubilació no pot acumular una pensió per discapacitat alhora. Les pensions per jubilació i per discapacitat són beneficis diferents que s’atorguen per raons diferents, però se solen oferir de manera exclusiva entre si.

La pensió de jubilació s’atorga a les persones que han arribat a l’edat legal de jubilació i han cotitzat prou per tenir dret a aquesta pensió. D’altra banda, la pensió per discapacitat es concedeix a aquelles persones que, a causa d’una discapacitat, no poden fer una feina normal i productiva.

Les normatives i regulacions poden canviar, per això sempre és aconsellable consultar amb les autoritats pertinents per obtenir informació actualitzada i específica sobre el tema.

Skip to content