Quota de reserva de persones amb discapacitat

Una de les principals obligacions que marca la LGD és la quota de reserva de llocs per a persones amb discapacitat, que estableix que totes les empreses amb més de 50 persones treballadores han de tenir contractades almenys a un 2% amb alguna discapacitat. No obstant això, existeixen algunes excepcions a les quals les empreses es poden acollir, sempre que apliquin les mesures alternatives que permetin la inserció laboral d’una persona amb discapacitat, segons s’estableix en el Reial decret 27/2000 de 14 de gener.
Quota de reserva de persones amb discapacitat

Mesures alternatives a la quota de reserva

Una de les excepcions al contingent de persones amb discapacitat del 2% per a les empreses de més de 50 empleats és la contractació de serveis en Centres Especials de Treball.

Els Centres Especials de Treball com el femcet, són, segons el Servei Públic d’Ocupació Estatal, “empreses que proporcionen a les persones amb discapacitat la realització d’un treball productiu i remunerat, adequat a les seves característiques personals i que faciliti la integració laboral d’aquestes en el mercat ordinari de treball.”

La segona mesura alternativa a la quota obligatòria de reserva que planteja la LGD és la donació o accions de patrocini de caràcter monetari a entitats que tinguin per objecte la inserció laboral i la creació d’ocupació en favor de les persones amb discapacitat, possibilitant la seva integració en el mercat de treball.

La LGD també estableix unes obligacions quantificables en relació amb les mesures alternatives a la quota de reserva. Així, cal tenir en compte que, en el cas de comptar amb serveis de Centres Especials d’Ocupació, l’import anual dels contractes ha de ser almenys 3 vegades el salari mínim interprofessional anual per cada treballador amb discapacitat deixat de contractar per sota de la quota del 2%.

En el cas de les donacions, han de ser d’un import de, almenys, 1.5 vegades el salari mínim interprofessional anual per cada treballador amb discapacitat deixat de contractar.

Femcet i la quota de reserva

Des de femcet, t’acompanyem a conèixer els detalls sobre el compliment legal per a la inclusió de les persones amb discapacitat en la teva empresa. T’ajudem al compliment d’aquestes mesures alternatives i en la cerca de candidats i candidates a través de la nostra borsa de treball, així com en la formalització i gestió amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la documentació corresponent.

Així, amb la contractació dels serveis externs del nostre Centre Especial d’Ocupació, estaràs complint amb la Llei General de Discapacitat. Oferim una varietat de serveis de outsourcing perquè la teva empresa pugui confiar part de les seves tasques a un personal altament qualificat, competent i professional.

D’altra banda, amb la donació a la Fundació d’Esclerosi Múltiple, a la qual pertany al femcet, estaràs complint també amb la Llei General de Discapacitat, ja que és una entitat que es dedica a realitzar programes assistencials, d’ocupació i de formació a persones amb esclerosi múltiple i altres discapacitats.

Vols calcular les persones amb discapacitat que hauries de tenir en plantilla i l’import de les mesures alternatives per a complir la normativa de la LGD, ja sigui a través de la contractació de Centres Especials de Treball o d’una donació?

Usa la nostra calculadora de 2 passos i coneix si la teva empresa compleix amb la legislació sobre persones amb discapacitat.

Si t’interessa contractar els serveis del nostre Centre Especial de Treball, explica’ns les teves necessitats i ens posarem en contacte amb tu en el més breu temps possible.

Skip to content