Tanquem l’anàlisi de resultats del «projecte de comunicació» en col·laboració i cofinançat per “La Fundació Once”.

Tanquem l’anàlisi de resultats del projecte “Comunicació i difusió digital per a la sensibilització sobre la integració laboral de persones amb discapacitat”, cofinançat per “La Fundació Once”.

A través del pla de prioritats de la convocatòria 2022, el Centre Especial de Treballv(ACDEM) en col·laboració i cofinançat per la Fundació Once, posa en marxa el projecte “COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DIGITAL PER A LA SENSIBILITZACIÓ SOBRE LA INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT”

A través del pla de prioritats de Fundació ONCE, el Centre Especial d’Ocupació (ACDEM) s’adhereix a un nou projecte d’inversió destinat a les seves campanyes de comunicació i sensibilització.

 

La Comunicació i el màrqueting digital és una eina fonamental per a obrir la porta a la sensibilització dels principals actors relacionats amb la integració laboral de les persones amb discapacitat:

 

  • El col·lectiu de persones amb discapacitat que es troben fora del mercat laboral
  • Les empreses contractants de serveis
  • Les administracions públiques.
  • El tercer sector.
  • Tots aquells agents que puguin estar implicats.

Des del femcet vam proposar durant l’any 2022 impulsar els nostres canals digitals amb un major pes en els continguts gràfics (infografies, vídeos) i creació de noves notícies relacionades amb el treball i la persona amb discapacitat, posant en relleu els beneficis de la contractació, la labor del nostre centre especial de treball com a intermediari i facilitador del compliment de la LGD, i fomentant la importància del compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, l’impacte social de les empreses i els principis d’igualtat d’oportunitats i no discriminació en l’àmbit soci laboral.

 

En general hem aconseguit satisfactòriament els objectius plantejats d’augment del trànsit web i augment de l’abast en xarxes socials.

 

L’objectiu inicial plantejat a la Fundació ONCE va ser un creixement del 15% en trànsit web i el nostre abast en xarxes socials, i en la major part dels casos hem obtingut augments per sobre del 100 i 200%, amb el que donem per satisfets els objectius.

 

Gràcies a aquest projecte el femcet ha adquirit una major visibilitat i major volum de trànsit web, comptant amb 220% més d’usuaris web que l’any anterior i un 71,37% més de visualitzacions.

 

Hem renovat la nostra imatge amb nous continguts gràfics, infografies i vídeos explicatius que ens han ajudat a informar, sensibilitzar i impactar a aquelles persones amb discapacitat que no han trobat una alternativa d’ocupació, oferint-los noves oportunitats laborals. Podem afirmar positivament, que hem millorat la nostra ràtio en els indicadors relacionats amb les candidatures rebudes, i per tant hem arribat a més persones amb discapacitat.

 

A més, hem assolit que un major nombre d’empreses ens trobin a través dels cercadors i, per tant, millorat la nostra notorietat en l’àmbit de trànsit orgànic.

La prioritat d’actuació de la Fundació ONCE és l’ocupació i la formació per al col·lectiu de persones amb discapacitat i la consecució d’entorns accessibles en tots els àmbits de la vida, en línia amb el concepte d’Accessibilitat Universal.

 

Aquest ordre de prioritat queda reflectit anualment en l’estructura i dotació pressupostària que aprova el Patronat per a cada exercici.

 

D’aquesta manera els projectes que poden enquadrar-se i que són cofinançats per la Fundació ONCE en el marc de la seva convocatòria anual d’ajudes a projectes han d’estar en línia amb aquestes prioritats.

 

Skip to content