Aliances entre empreses i ONG: Educaweb – femcet

Cada vegada existeix una major sensibilització social en les empreses a l’hora de triar als seus proveïdors.

El Tercer Sector viu una creixent professionalització, i actualment les col·laboracions entre empreses i ONG són d’allò més habitual. Aquestes aliances estratègiques es produeixen quan totes dues parts busquen uns fins en comú i es beneficien mútuament, compartint part de l’impacte social i econòmic que tenen en la societat.

Impulsar la RSE en la cadena de proveïdors

Gestionar la relació amb els proveïdors de forma més conscient i responsable aporta moltes oportunitats. Les aliances entre organitzacions del Tercer Sector tenen un impacte positiu, ja que aglutina entitats sense ànim de lucre. A més apostar per l’acció social en l’àmbit empresarial de manera estratègica resulta clau per a fomentar el retorn dels guanys en la societat i el planeta.

alianzas entre empresas y ONG

És per això que traslladar els valors de la Responsabilitat Social Empresarial o Corporativa en la cadena d’aprovisionament d’una empresa significa realitzar un pas endavant en la transformació social, i aporta múltiples guanys, ja no sols a les empreses i ONG que col·laboren, sinó en termes de beneficis en la qualitat de vida de les persones.

L’Aliança entre Educaweb i femcet

Educaweb  és un portal digital educatiu d’orientació acadèmica i professional de referència mundial. Des de la seva constitució com a empresa independent l’any 2000, el seu objectiu és orientar i acompanyar a l’usuari en l’elecció de la seva formació per a la contínua construcció de la seva carrera professional, incloent-hi també als professionals de l’educació i als centres de formació en el procés de captació de nou alumnat.

educaweb
femcet logo

Ja fa més de deu anys que Educaweb confia en el Centre Especial de Treball de la Fundació d’Esclerosi Múltiple com call center extern. La relació de col·laboració va començar en 2011 con la realització d’enquestes als usuaris del portal per a avaluar la satisfacció i l’experiència d’ús. Des de llavors, femcet proporciona a Educaweb serveis de valoració de leads de formació i captació de nous leads de cursos relacionats. També duu a terme l’atenció telefònica i l’atenció de la seva centraleta interna.

L’impacte social de l’aliança d’Educaweb i femcet

Educaweb aporta diferents beneficis quant a impacte social, fruit de la contractació dels serveis de femcet:

  • Contribueix a la integració laboral d’un col·lectiu en risc d’exclusió social com és el de les persones amb discapacitat física o sensorial. Des de l’inici de la col·laboració en 2011, s’han creat prop d’una vintena de llocs de treball en femcet per a la realització d’aquest servei. Això significa que persones amb esclerosi múltiple o amb alguna discapacitat física o sensorial han aconseguit una ocupació estable, la qual cosa impacta positivament en la realització i el creixement professional i personal d’aquests treballadors.
  • Aferma la relació i la fidelització dels clients. Durant l’any 2021 femcet va atendre més de 250.000 usuaris del portal Educaweb.
  • Contribueix a generar una societat més justa, equitativa, solidària i responsable, a través de la integració laboral i social de persones amb discapacitats físiques o sensorials
  • Reforça les aliances entre el Tercer Sector i les empreses privades, generant un impacte positiu en la societat i en el planeta en línia amb alguns dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, com són la promoció del creixement econòmic inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a totes les persones (objectiu 8), i l’enfortiment de les aliances per a aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible (objectiu 17).

Skip to content