Barreres socials per a les persones amb discapacitat

Les persones amb discapacitat s’enfronten a diferents tipus de barreres que dificulten o condicionen el desenvolupament sostenible i digne de la vida quotidiana. Una d’aquestes tipologies són les barreres socials, que es refereix als condicionants socials -és a dir, la manera en la qual la societat està estructurada al llarg de les diferents etapes de la trajectòria vital- que poden afectar la seva plena inclusió social.
En aquest article veurem algunes de les barreres socials més comunes per a les persones amb discapacitat. Això ajuda a entendre els reptes i dificultats que afrontem per a aconseguir una plena societat inclusiva, en sintonia amb el respecte i la garantia dels drets de les persones amb discapacitat.

Tipus de barreres socials

Moltes vegades es tendeix a generalitzar i a entendre les barreres físiques com les úniques barreres que troben les persones amb discapacitat. No obstant això, les barreres socials formen part dels eixos de discriminació que pot sofrir aquest col·lectiu.
Barreras sociales de las personas con discapacidad

Algunes de les barreres socials a les quals s’enfronten les persones amb discapacitat són:

  • Discriminació laboral o dificultats per a trobar treball. Les persones amb discapacitat solen sofrir més perjudicis a l’hora de trobar treball per part dels ocupadors, i quan ho troben, a vegades és infraqualificat o amb una remuneració menor que una persona que no té discapacitat. Per això, és molt important que les empreses incloguin els valors de la inclusió.
  • Barreres en l’educació. El sistema educatiu també enfronta dificultats quant a la inclusió social dels nens i nenes amb discapacitat. En aquest sentit, a Catalunya existeix el pacte contra la segregació escolar des de 2019, o escola inclusiva, per a assegurar un marc educatiu inclusiu i la igualtat d’oportunitats.
  • Accés a la cultura de manera igualitària, ja sigui a la formació cultural, com a l’oferta o consum, o fins i tot a la representació de la discapacitat en la cultura. En aquest sentit, apostar per una mirada plenament inclusiva que no sols tingui en compte a les persones amb discapacitat, sinó les possibles barreres i eines per a caminar cap a una societat més inclusiva, és molt important. Per exemple, facilitant l’adopció d’eines com la subtitulació o l’adaptació a lectura fàcil.

Amb més de quinze anys d’àmplia experiència i formats per un equip estable i professionalitzat, en el femcet estem al costat de les empreses que aposten per la inclusió de la diversitat en les seves plantilles i per la Responsabilitat Social Corporativa, orientada cap al compromís ètic, la reducció de les desigualtats socials i la creació de llocs de treball. D’aquesta manera, al costat de les empreses lluitem contra les barreres socials que impedeixen la plena inclusió de les persones amb discapacitat.

Si desitges obtenir més informació sobre el nostre treball pots contactar amb nosaltres.

Skip to content