femcet i el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

El 3 de desembre és el Dia Internacional de la Discapacitat, celebrat des de 1992 gràcies a la resolució 47/3 de l’Assemblea General de les Nacions Unides.

L’objectiu del Dia Mundial de la Discapacitat és promoure els drets i el benestar de les persones amb tota classe de discapacitats en tots els àmbits de la societat i el desenvolupament, així com conscienciar sobre la seva situació en tots els aspectes de la vida política, social, econòmica i cultural.

Dia internacional de la discapacidad

Des del Centre Especial de Treball de la Fundació d’Esclerosi Múltiple (femcet) volem aprofitar la celebració del Dia de les Persones amb Discapacitat per a reflexionar sobre la desigualtat que genera l’incompliment dels drets del nostre col·lectiu i la importància de la seva existència per a promoure la igualtat i la inclusió de les persones amb discapacitat en la societat.

Creiem que el sector empresarial, les Administracions i les entitats del tercer sector social poden continuar treballant la igualtat en la discapacitat, mitjançant el compliment de la Llei General de Discapacitat, entre altres mesures, i alinear-se així amb l’ODS 8 (creixement econòmic inclusiu) i 10 (reducció de les desigualtats), als quals com a organització contribuïm des de la nostra existència.

Femcet i la integració laboral

En el femcet volem continuar incidint sobre les condicions i drets laborals de les persones amb discapacitat, ja sigui en les seves polítiques com a ocupadors directes o influint en les condicions de treball en els programes d’integració laboral en altres empreses.

De fet, fer front a la situació actual de desocupació, exclusió i desigualtat que viuen moltes persones amb discapacitat i revertir-la, s’ha convertit en un objectiu primordial en l’àmbit internacional. Per aquest motiu, garantir el treball decent, inclusiu i sostenible és un dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU, aprovats el setembre de 2015 com a part de l’Agenda 2030.

Ens trobem actualment en un context global en el qual tenim l’oportunitat de participar de manera honesta en els grans desafiaments que la societat afronta en els pròxims anys i volem ser protagonistes del canvi amb tu.

Construïm junts i juntes, en aquest Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, més llocs de treball i un futur millor per a totes les persones amb discapacitat.

Skip to content