Intel·ligència emocional en el treball: què és i com afecta

Alguna vegada t’has trobat mediant entre companys amb postures radicalment oposades? Es tracta d’una de les situacions en les quals aplicar la intel·ligència emocional en el treball. Però n’hi ha moltes més. Avui t’ajudem a entendre el concepte en profunditat i descobrir de quina manera pot ajudar-te en el teu lloc laboral.

Què és la intel·ligència emocional?

La intel·ligència emocional representa la capacitat que posseeixen les persones per a reconèixer, entendre i gestionar les seves pròpies emocions, així com l’habilitat per a reconèixer, comprendre i influir en les emocions dels altres.

Aquest concepte va ser popularitzat pel psicòleg i autor Daniel Goleman i es considera crucial en diverses àrees de la vida, incloent-hi les relacions interpersonals, la comunicació, i el lideratge, també en l’entorn laboral…

Si et preguntes què és la intel·ligència emocional, entendre els seus components claus et donarà la resposta.

 • Autoconsciència. La capacitat d’identificar les emocions d’un mateix i comprendre com aquestes afecten el pensament i comportament.
 • Autoregulació. L’habilitat de controlar o redirigir impulsos i estats d’ànim pertorbadors, i l’habilitat de pensar abans d’actuar.
 • Motivació. La passió per treballar per raons que van més enllà dels diners o l’estatus, i la perseverança en la cerca d’objectius.
 • Empatia. La capacitat d’entendre les emocions dels altres, la qual cosa és fonamental per a gestionar relacions, liderar, i col·laborar eficientment.
 • Habilitats socials. El ser capaç de gestionar relacions, construir xarxes i l’habilitat de trobar terreny comú…
Inteligencia emocional en el trabajo: qué es y cómo afecta

Com afecta la intel·ligència emocional en el treball?

La intel·ligència emocional influeix directament en el desenvolupament professional. Una bona gestió de la IE, no sols millora les interaccions individuals i el benestar personal, sinó que també té un impacte positiu en l’eficiència, la productivitat i el clima general en el lloc de treball.

En situacions d’estrès, desmotivació, disconformitat o presa de decisions, es pot treure bon partit de la IE, des de qualsevol càrrec.

Vegem quins són els beneficis de la intel·ligència emocional en el treball.

 • Millora de la comunicació. En ser més conscients de les seves pròpies emocions, i més empàtics cap als sentiments dels altres, els empleats poden comunicar-se de manera més efectiva.
 • Gestió de conflictes. La intel·ligència emocional en l’empresa, permet a les persones manejar millor els desacords i conflictes en el lloc de treball, abordant-los de manera constructiva i buscant solucions que beneficiïn a totes les parts involucrades.
 • Lideratge efectiu. Els líders amb alta intel·ligència emocional poden motivar i inspirar als seus equips, comprenent i atenent les seves necessitats emocionals i professionals, la qual cosa condueix a un millor acompliment de l’equip.
 • Millora de l’ambient laboral. Un alt nivell d’intel·ligència emocional en l’equip pot conduir a un ambient laboral més harmoniós, col·laboratiu i productiu.
 • Adaptabilitat i maneig del canvi. En un món laboral que està en constant canvi, la intel·ligència emocional ajuda els empleats a adaptar-se a noves situacions i desafiaments, gestionant les seves emocions i reaccions de manera eficaç.
 • Reducció de l’estrès i millora del benestar. La intel·ligència emocional ajuda a manejar l’estrès i a regular les emocions, la qual cosa pot millorar el benestar general de l’equip i la satisfacció laboral.
 • Presa de decisions. L’habilitat per a comprendre i manejar emocions pot portar a una presa de decisions més clara i racional, reduint la influència d’emocions irracionals o impulsives.

En definitiva, si et preguntes com influeix la intel·ligència emocional en el treball, tingues en compte que un dels seus principals beneficis és l’enfortiment de les relacions interpersonals. L’empatia i les habilitats socials fomenten relacions laborals més fortes, la qual cosa és crucial per al treball en equip i la construcció de xarxes professionals.

Activitats per a millorar la intel·ligència emocional en el treball: les claus per a potenciar-la en l’empresa.

Millorar la intel·ligència emocional en el treball és un procés llarg, que requereix constància i compromís. La seva pràctica regular i l’autoreflexió resulten essencials per a potenciar les seves virtuts en l’empresa. A continuació revisem algunes reflexions que t’ajudaran a entendre com aplicar la intel·ligència emocional en el treball.

Dedicar-se un temps a reflexionar sobre les emocions i reaccions resulta fonamental. La pràctica de la meditació o el mindfulness pot ser útil per a aprendre a manejar les teves emocions, especialment en situacions d’alta pressió o estrès. Tècniques com la respiració profunda, la pausa abans de reaccionar i l’avaluació objectiva de les situacions poden ajudar a mantenir la calma i el control.

 • Desenvolupar l’empatia, intentant posar-se en el lloc dels companys. Escoltar activament les seves preocupacions i punts de vista.
 • Millorar les habilitats de comunicació és un altre dels punts importants. Ser capaç de comunicar els pensaments i sentiments de manera clara i respectuosa. Practicar l’escolta activa, parant esment completa al que els altres estan dient sense interrompre ni jutjar. La intel·ligència emocional en l’empresa també implica aprendre a acceptar crítiques de manera positiva i ofereix retroalimentació als altres de manera que sigui útil i empàtica.
 • Establir metes i motivacions. Ser capaç de reconèixer els mateixos objectius personals i professionals i treballar cap a ells mantenint una actitud positiva i motivadora.
 • Practicar la resiliència. Aprendre a recuperar-se dels contratemps i desafiaments és una de les claus per a manejar l’estrès i les emocions negatives en el lloc de treball.

Posar en pràctica aquestes dinàmiques d’intel·ligència emocional en el treball pot resultar molt beneficiós per a tots.

Practicar la intel·ligència emocional en les teves interaccions diàries, no sols millora la teva pròpia habilitat en això, sinó que també pot inspirar a uns altres a seguir el teu exemple. Convertir-te en un model a seguir és una bona opció. Per a això, pot resultar de gran ajuda a buscar formació i participar en tallers o cursos sobre intel·ligència emocional en l’empresa.

Ves al contingut