Què és la responsabilitat social i quins són els seus principis

Qué es la responsabilidad social y cuáles son sus principios

La responsabilitat social fa referència a l’obligació ètica i moral, per part d’una organització, empresa o individu, de respondre amb els seus actes davant la societat.

Tot el que fem afecta, d’una manera o un altre, a la vida dels altres. Especialment en l’era de la tecnologia, on les xarxes socials són un altaveu dels nostres actes. 

La responsabilitat social juga un paper important en aquest sentit. La manera en què ens mostrem, com a subjecte o com a entitat, i els missatges que projectem, probablement serveixen d’exemple a moltes altres persones. I això, cal tenir-ho en compte. 

Objectius de la responsabilitat social

Els objectius d’una acció social de responsabilitat, tant a nivell corporatiu com individual, han de centrar-se en crear un equilibri entre l’acompliment econòmic i l’impacte en la societat i el medi ambient

És a dir, els actes no han de beneficiar únicament a qui els executa, sinó també a la societat i al món en general.

Els principals objectius i característiques de la responsabilitat social podrien resumir-se en els següents punts.

 • Aconseguir un desenvolupament sostenible, basat en pràctiques que assegurin el benestar de les generacions actuals sense comprometre les necessitats de les futures.
 • Apostar pel benestar social i el desenvolupament de la comunitat, millorant la qualitat de vida dels seus membres.
 • Protegir i preservar el medi ambient, reduint al màxim l’impacte negatiu de les nostres accions.
 • Aplicar l’ètica i la transparència en la presa de decisions, basada en els valors ètics i morals.
 • Aconseguir un equilibri entre el benefici obtingut i l’impacte social.
 • Fomentar el desenvolupament i la inclusió social de tots els individus en l’entorn laboral.
 • Promoure la innovació en pràctiques que abordin problemes socials i mediambientals.
 • Augmentar l’educació i la consciència sobre qüestions socials i mediambientals.
 • Identificar i reduir possibles riscos socials i ambientals, abans que es converteixin en problemes majors.

Tipus de responsabilitat social

Els tipus de responsabilitat social, podrien resumir-se en tres grans blocs:

Responsabilitat social individual

Es refereix al compromís de les persones per a actuar de manera ètica i contribuir al benestar de la comunitat i del medi ambient

Com a societat, hem de trobar la manera d‘aconseguir que els gestos més quotidians impactin d’una manera responsable en el nostre entorn

Alguns dels actes que ens poden ajudar a aconseguir-ho són: 

 • Consum assenyat
 • Reducció dels residus
 • Hàbits alimentaris ecològics
 • Promoció de l’educació
 • Comerç just 
 • Actes solidaris

Responsabilitat social corporativa (RSC)

En aquest cas, es tracta de la contribució activa i voluntària de les empreses per a millorar l’entorn social, econòmic i ambiental

La Responsabilitat social corporativa (RSC) és un tema de vital rellevància, perquè la repercussió dels actes que duen a terme les empreses, és molt major encara. D’alguna manera, tots acabem sent responsables d’ells. En consumir els productes de l’una o l’altra empresa, estem compartint la seva responsabilitat.

Aquestes són algunes de les accions de responsabilitat social d’una empresa:

 • La gestió ètica dels empleats
 • La producció sostenible
 • El respecte dels drets fonamentals
 • Les relacions justes amb proveïdors
 • L’ús ètic i responsable de les tecnologies digitals
 • El respecte al medi ambient 

Responsabilitat social, pública o governamental

Les institucions i administracions han de dissenyar i executar polítiques públiques que garanteixin el benestar dels seus ciutadans, així com el desenvolupament sostenible del país. 

En aquest sentit, les lleis i regulacions que estableixin tindran una gran repercussió sobre l’entorn natural i social. 

Alguns dels punts clau quant a la responsabilitat social governamental són:

 • La justícia social
 • La promoció de l’educació
 • La consciència cultural
 • La protecció del medi ambient
 • El desenvolupament econòmic

Què són les empreses socialment responsables?

Una empresa socialment responsable és aquella que, més enllà de buscar beneficis econòmics, integra en la seva operativa diària i en la seva estratègia corporativa, aspectes ètics, socials i mediambientals.

Aquestes empreses es preocupen per l’impacte que les seves accions tenen en la societat, el medi ambient, així com en tots els seus grups d’interès: empleats, clients, proveïdors, comunitats locals, etc. complint amb uns estàndards quant a ètica i responsabilitat social.

Com ser una empresa socialment responsable

Aquests són els principals aspectes que defineixen la responsabilitat social en l’empresa.

 • Ètica i transparència en totes les operacions i presa de decisions que es duguin a terme en l’organització.
 • Pràctiques en pro de la sostenibilitat, tractant de minimitzar la petjada de carboni i el consum de recursos.
 • Respecte pels drets humans fonamentals en totes les seves operacions i cadena de subministrament.
 • Promoció de la diversitat i inclusió laboral, proporcionant condicions laborals segures i justes.
 • Cerca d’innovacions sostenibles que protegeixin i generin un baix impacte social i ambiental. 
 • Relacions justes i ètiques amb proveïdors i clients.

Tot això, aplicat al dia a dia de l’empresa, ajudarà a adoptar compromisos de responsabilitat social tan necessaris per al bé de la societat i del planeta.

 

Skip to content