Quins serveis es poden externalitzar en una empresa?

L’externalització de serveis, àmpliament coneguda com outsourcing, implica l’estratègia de delegar la realització de funcions o activitats específiques a tercers, que són externs a l’empresa.

Què significa externalització?

Aquesta pràctica implica la transferència de responsabilitats que abans eren manejades internament per la pròpia empresa cap a companyies especialitzades en àrees específiques. En optar per externalitzar, les organitzacions poden reduir costos fixos, ja que poden aprofitar l’eficiència i experiència de companyies de serveis, evitant així la necessitat de mantenir instal·lacions de l’empresa i personal dedicat a aquestes tasques.

El terme outsourcing o externalització de serveis abasta un ampli espectre d’enfocaments, que inclouen també el co-sourcing, on es comparteixen les responsabilitats amb l’empresa contractada. Aquesta pràctica permet una major flexibilitat en la gestió del procés de negoci, ja que les empreses poden adaptar els seus recursos de manera més dinàmica a les demandes canviant del mercat.

La decisió d’externalitzar serveis s’ha convertit en una estratègia empresarial cada vegada més comuna, perquè les empreses reconeixen els beneficis d’enfocar-se en les seves competències centrals mentre confien en empreses especialitzades per a altres funcions clau.

Quins serveis es poden externalitzar en una empresa?

L’externalització de serveis és una pràctica comuna en moltes empreses i es pot aplicar a una gran varietat d’àrees i departaments.

 La decisió d’externalitzar un servei específic dependrà de les necessitats i objectius particulars de cada empresa. És crucial avaluar cuidadosament els riscos i beneficis abans de prendre la decisió d’externalitzar un servei en particular. A continuació repassem alguns dels principals serveis generals susceptibles de ser externalitzats.

Serveis de Tecnologia de la Informació (TI)

 • Suport tècnic i helpdesk.
 • Desenvolupament de programari i programació.
 • Administració de sistemes i xarxes.
 • Seguretat informàtica i gestió de la infraestructura tecnològica.

Processos de Recursos Humans

 • Administració de nòmines i gestió de beneficis.
 • Selecció i reclutament de personal.
 • Serveis de formació i desenvolupament.

Serveis de Comptabilitat i Finances

 • Comptabilitat i preparació d’informes financers.
 • Processament de factures i comptes per pagar.
 • Auditoria i compliment fiscal.

Atenció al Client

 • Centres de trucades i serveis d’atenció al client.
 • Suport tècnic i assistència al client.

Processos de Manufactura

 • Fabricació de components o productes específics.
 • Muntatge i embalatge de productes.
 • Serveis de logística i cadena de subministrament.

Serveis de Màrqueting i Publicitat

 • Gestió de campanyes publicitàries.
 • Desenvolupament de contingut i disseny gràfic.
 • Investigació de mercat i anàlisi de dades.

Gestió d’Instal·lacions i Serveis Generals

 • Neteja i manteniment d’instal·lacions.
 • Seguretat i vigilància.
 • Gestió de serveis de cafeteria i càtering.

Serveis Legals

 • Assessorament legal i consultoria.
 • Serveis notarials i de documentació.

Investigació i Desenvolupament (I+D)

 • Desenvolupament de prototips i proves de productes.
 • Investigació de mercat i anàlisi competitiva.

Serveis de Traducció i Interpretació

 • Traducció de documents i materials.
 • Interpretació en esdeveniments i reunions.
Qué servicios se pueden externalizar

Beneficis d’externalitzar serveis

L’externalització de serveis, coneguda com a outsourcing, emergeix com una estratègia clau per a les empreses especialitzades que busquen optimitzar les seves operacions. Tot i que l’externalització pot significar reducció de costos en aprofitar les economies d’escala de proveïdors externs, també implica la necessitat de gestionar eficaçment les relacions amb aquests proveïdors.

En externalitzar tasques no fonamentals, les empreses poden concentrar-se en la seva activitat principal, millorant eficiència i competitivitat en la seva àrea d’especialització, mentre redueixen la càrrega administrativa i riscos associats amb la gestió interna del personal.

Existeixen diversos tipus d’outsourcing, com off-site, que permet a les empreses accedir a coneixements especialitzats sense realitzar grans inversions internes. La subcontractació de serveis a empreses externes proporciona flexibilitat per adaptar-se a canvis en la demanda, escalant operacions eficientment.

A més, en externalitzar, les empreses poden beneficiar-se de la ràpida implementació de noves tecnologies o millores per part de proveïdors externs especialitzats, en comparació amb la creació in-house des de zero. En última instància, l’externalització es revela com una estratègia valuosa, no només per a la reducció de costos, sinó també per a la millora contínua de la qualitat i eficiència de productes o serveis mitjançant la col·laboració amb empreses especialitzades.

Consulta sobre l’externalització de serveis de Femcet

A Femcet, simplifiquem a les empreses el procés d‘externalització de serveis al client, garantint rapidesa i eficiència i oferint un únic interlocutor.

Oferim diversos tipus d’externalització de serveis:

 • Servei d’atenció al client i contact center
 • Personal externalitzat a empreses
 • Serveis administratius i manipulats
 • Serveis personalitzats

Amb més de 15 anys d’experiència sòlida, des de Femcet donarem suport a empreses compromeses amb la diversitat en els seus equips i la Responsabilitat Social Corporativa. Comptem amb un equip estable i altament capacitat, que s’orienta cap a valors ètics, la reducció de desigualtats socials i la creació d’ocupació.

En tots els nostres serveis prioritzem la inserció laboral de persones amb discapacitat, alhora que facilitem a les empreses el millor procés d’externalització ràpid i eficient.

Ves al contingut