En què consisteix la conciliació laboral i familiar?

La conciliació laboral i familiar consisteix a facilitar mesures perquè qualsevol treballador o treballadora pugui compaginar la seva vida professional amb la seva vida personal o familiar.

Les polítiques i mesures de conciliació laboral i familiar, que poden procedir de l’administració, els sindicats o la mateixa empresa, estan relacionades amb la igualtat d’oportunitats i els drets de les persones amb ocupació, així com amb l’ètica empresarial.

 

Mesures de conciliació laboral i familiar

 

Existeixen diferents accions que es poden dur a terme per a afavorir la compaginació de la vida familiar i personal. Generalment, es requereixen per a la cura de fills, menors o familiars dependents; embaràs; o simplement per a compaginar la vida personal o dur a terme altres projectes laborals de manera paral·lela. Algunes d’elles són:

  • Reducció de la jornada laboral
  • Sol·licitud de teletreball o format híbrid (presencial i a distància)
  • Realització de vacances, dies de descans i dies de permís per assumptes personals
  • Concessió de dies lliures per mudances
  • Excedència per cura d’un menor o un altre familiar durant un temps determinat
  • Flexibilitat horària en la jornada laboral
  • Permís de lactància
  • Permís de maternitat i paternitat.
En què consisteix la conciliació laboral i familiar?

Normativa sobre la conciliació laboral i familiar

La Llei 39/1999, de 5 de novembre, estableix el marc legal per a la conciliació de la vida familiar i laboral. Aquest dret també es desenvolupa en el Decret llei 6/2019, d’1 de març, que modifica el Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, i que estableixen una sèrie de mesures per a la garantia d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en les empreses.

 

La normativa aplicable sobre conciliació laboral també es recull en l’Estatut dels Treballadors, així com en els convenis col·lectius sectorials.

 

Femcet i la conciliació laboral i personal

Des de femcet, com a entitat sense ànim de lucre, estem compromesos amb la igualtat i els drets de les persones treballadores. Per això, creem el Pla d’Igualtat, amb el qual s’estableix el nostre compromís amb la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i tot el que es deriva.

 

Per a aconseguir els objectius marcats i aconseguir una correcta implementació de les mesures, existeix una comissió que treballa per a donar seguiment a una sèrie d’àrees: l’accés al treball, la classificació professional, la formació i promoció, les condicions salarials, els temps de treball i conciliació, l’assetjament sexual per raons de sexe i altres matèries transversals com la salut laboral, el llenguatge no sexista i la violència de gènere.

Si t’interessa treballar amb nosaltres o desitges rebre més informació sobre les nostres mesures de conciliació laboral i familiar, no dubtis a contactar amb nosaltres.

Skip to content