Què és la diversitat i per què és important?

La diversitat és la qualitat de posseir varietat, i generalment és un terme que s’usa per a referir-se a la diversitat humana dins d’una organització, comunitat o societat. Com més diversitat conté, més persones representatives de diferents cultures, races, llengües o gèneres estan representades.

El terme de la diversitat també pot aplicar-se per a explicar l’abundància i diferenciació d’organismes vius en el planeta: d’aquí el terme biodiversitat. De fet, la paraula diversitat prové del llatí “diversitas” i fa referència a la qualitat de divers, variat o diferenciat.

La importància de la diversitat

És crucial tenir en compte la diversitat en una organització o comunitat perquè, d’aquesta manera, és més representativa de la varietat que existeix en la societat, veient-se representades en elles persones de qualitats i orígens diferents i heterogenis. Així, el valor de la diversitat fa que les persones se sentin integrades i que formen part activa de la societat que habiten.

 

Incloure la diversitat com a factor diferencial vol dir que aquesta empresa és inclusiva, incorporant a qualsevol individu en igualtat de condicions i oportunitats, sense importar el seu gènere, raça, classe socioeconòmica, edat, religió o orientació sexual.

 

La diversitat en plantilla té efectes molt positius per a les organitzacions. Les empreses amb varietat de persones treballadores gaudeixen de millor clima laboral. Les persones se senten confiades en les seves qualitats i capacitats, la qual cosa millora la productivitat i fomenta la creativitat i la innovació.

 

Qué es la diversidad

Tipus de diversitat

A continuació llistem diferents tipus de diversitat que les empreses poden tenir en compte:

  • Diversitat de raça. Les empreses no han de discriminar per raó de raça, i algunes van més enllà i treballen activament perquè la seva plantilla tingui representació de persones racialitzades en treballs igualment qualificats.
  • Diversitat socioeconòmica o de classe. La classe és un eix vertebrador de discriminació. Tenir en compte la diversitat de classe pot contribuir a revertir la precarització o fins i tot a l’erradicació de la pobresa.
  • Diversitat d’identitats i gènere, referent a la representació de la multiplicitat d’identitats i orientacions sexuals i/o de gènere.
  • Diversitats físiques, sensorials i funcionals. Incorporar a les persones amb discapacitat dins de les activitats comunes de la societat o de les plantilles empresarials, en igualtat d’oportunitats, és important per a la seva plena inclusió. En els casos de persones amb discapacitat, incloure aquest eix de diversitat significa preocupar-se i vetllar per l’eliminació de barreres físiques, sensorials o intel·lectuals, aplicant mecanismes com l’adaptació de rampes, translació de la informació a braille i icones visuals, aplicació de subtitulació o ús de lectura fàcil.

El respecte a la diversitat vol dir entendre i comprendre que les persones participen de manera paritària i ètica en el món per la seva mera condició humana, alhora que es reconeixen les singularitats i diferències de cada individu. Això no vol dir que totes les persones siguin iguals: vol dir que totes tenen igual dret de participar en la societat, independentment de les seves diferències, i que són aquestes precisament les que enriqueixen i aporten a la mateixa comunitat. Reconèixer aquestes diferències és també important per a visibilitzar als col·lectius que precisament han estat discriminats històricament per elles, donant rellevància i suport a les seves lluites pel reconeixement real i pràctic dels seus drets socials i humans.

femcet, una empresa diversa

El Centre Especial de Treball de la Fundació d’Esclerosi Múltiple és una empresa socialment diversa perquè el 90% de la seva plantilla té alguna discapacitat física i/o sensorial, donant resposta a les persones amb aquesta patologia o amb altres discapacitats que es trobaven fora del mercat laboral.

femcet defensa la diversitat, i per això alguns dels seus valors són:

  • Respecte a la persona i a la igualtat. Des de femcet, garantim el respecte a la persona i tots els seus àmbits; així com la dignitat, autonomia, igualtat d’oportunitats i no discriminació sobre la base de la Llei LGD.
  • Autorealització de les persones amb discapacitat. Treballem per a aconseguir la realització laboral i personal de les persones amb discapacitat física, orgànica o sensorial. Potenciem les habilitats de les persones per a obtenir el millor rendiment i autorealització.

Si tens alguna discapacitat física o sensorial i desitges treballar amb nosaltres, no dubtis a contactar amb nosaltres.

Skip to content