Xarxa d’Economia Social i Solidària: què és?

L’Economia Social i Solidària és el conjunt d’activitats i iniciatives econòmiques i socials que prioritzen el benefici i cura de les persones i la societat per sobre del lucre. Per tant, contempla una nova manera de produir, distribuir i consumir, satisfent les necessitats individuals i col·lectives enfront del benefici econòmic. Representa una alternativa enfront del model econòmic actual imperant.

L’Economia Social i Solidària (ESS) està estructurada en diferents xarxes al llarg del territori que tenen per comú el mateix principi: la no especulació i la construcció d’una societat i estructura econòmica on les persones estiguin en el centre.

Principis de l’Economia Social i Solidària

L’Economia Social i Solidària és un model de producció, distribució i consum que es regeix per una sèrie de principis en comú:

  • Promou el canvi social. Cerca un canvi en l’economia global i local, basat en la solidaritat, la cooperació i el bé comú.
  • Està orientada a satisfer les necessitats humanes. Les cures són el centre del seu funcionament, posant l’economia al servei de les persones.
  • Gestiona els recursos de manera equitativa i promou l’explotació sostenible, respectant els éssers vius del planeta i el medi ambient.
  • Creu en la gestió democràtica i participativa de l’economia i el sistema empresarial, enfront d’un model organitzatiu jeràrquic merament productivista.

La ESS es practica en múltiples camps i disciplines, entre ells el mercat social, la banca ètica o els poders públics, i actualment existeixen nombroses entitats i organitzacions que la promouen a tot el món.

Xarxa d’Economia Social i Solidària a Catalunya: la XES

 

A Catalunya, la ESS s’engloba dins de la Xarxa d’Economia Social i Solidària de Catalunya o Xarxa d’Economia Solidària (XES). Formada per més de 300 entitats, la XES defensa un sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi ambient i la pluralitat de territoris, i funciona sota els mandats d’equitat, participació, horitzontalitat, democràcia i transparència.

 

De manera local, l’Ajuntament de Barcelona promou l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària a Barcelona 2030: un full de ruta per a les polítiques públiques municipals amb la finalitat d’enfortir el sector de la ESS de la ciutat. El document està alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides, i és el treball conjunt de més de 147 entitats. Les organitzacions poden adherir-se a l’Estratègia i participar en debats, trobades públiques i proposar millores o canvis en les propostes.

Femcet és part de l’Economia Social i Solidària

 

El Centre Especial de Treball de l’Associació Catalana d’Esclerosi Múltiple JM Charcot (femcet), que treballa en la creació d’ocupació per a les persones amb discapacitat, és una empresa social que forma part de l’Estratègia d’Economia Social i Solidària a Barcelona 2030.

 

Entre els múltiples compromisos que ha acceptat femcet en adherir-se a l’estratègia, destaca la realització del Balanç Social de la XES, una eina que permet rendir comptes en relació amb criteris socials, ambientals i de bona governança.

 

En 2021 femcet va renovar aquest compromís amb l’últim Balanç Social publicat, reforçant el sector i contribuint així a la visibilitat de l’Economia Social i Solidària. En l’informe d’impacte es pot consultar la puntuació de diferents paràmetres de la nostra Associació, obtenint una valoració positiva per part de la comissió.

Skip to content